Roofs 2014-08-12 Dakrandbeveiliging en doorvalbeveiliging in één systeem

In sommige gevallen hebben dakwerkzaamheden niet alleen het risico dat men over de rand valt. Vaak wordt onvoldoende rekening gehouden met het risico op doorvallen. Hierdoor vallen met regelmaat slachtoffers. Jurjen de Haan ontwikkelde een systeem dat tegelijk als ankerpunt en als randbeveiliging fungeert.

Voor de activiteiten van zijn schoonmaakbedrijf DHIR (De Haan Industrieel Reinigen) uit Bolsward werkt Jurjen de Haan veel op hoogte. Het bedrijf reinigt gevels, stallen, zonnepanelen, maar monteren ook veel zonnepanelen op daken van agrarische sectoren. Na een aanvaring met Inspectie SZW besloot De Haan een eigen systeem  te ontwikkelen.

“Inspectie SZW zegt wel hoe het niet moet, maar niet hoe het wél moet,’ vertelt hij. “Ik ben dus in de regelgeving gedoken om de verplichtingen helder te krijgen en vervolgens ben ik aan de slag gegaan om een nieuw veiligheidssysteem te ontwikkelen. Het resultaat is een dakrandbeveiliging waarvan de bevestiging aan de ondergrond direct een valanker is. Het is immers niet toegestaan alleen een valanker tegen doorvalgevaar toe te passen, er moet een randbeveiliging zijn.”

Het systeem is door Ingenieursbureau Miedema uit IJlst getekend en berekend en vervolgens gebouwd in samenwerking met Anton Visser Constructie en Reparatie uit Bolsward. Het ankerpunt is getest door Berg Bros uit Sneek. Het systeem wordt onder de naam HARP Systems op de markt gebracht. HARP staat voor Haan Adaptable Roofwork Protection.

De Haan: “Inmiddels zijn alle testen door Aboma conform NEN 13374: 2013 en (de nog niet geharmoniseerde) EN 795: 2012 met goed gevolg afgerond. Wij zijn in gesprek met diverse partijen die de vermarkting kunnen verzorgen. Het systeem is met name ontwikkeld voor toepassing bij werken op (licht) hellende daken waar golfplaten op zijn toegepast. Denk bijvoorbeeld aan asbestsanering, het monteren van zonnepanelen of onderhoud aan de nok.”

Anker aan bevestiging randbeveiliging

De Haan legt uit: “Het systeem betreft een hekwerk dat met twee voeten middels bevestigers aan de gording wordt bevestigd. Het is daarom belangrijk dat voorafgaand aan de bevestiging de gordingen visueel worden gecontroleerd. In de ene voet is de randbeveiliging bevestigd. In de andere zit een oog waaraan men zich met een lijnsysteem kan bevestigen. Dit ankerpunt is volgens de geldende normering zowel statisch (gedurende 3 minuten een belasting van 1220 kg) als dynamisch getest (een belasting van 106 kg vanaf 2,5 m) en deze tests heeft het systeem met goed gevolg doorstaan.”

“Het systeem is geschikt voor gordingmaten 1,10-1,40 m, de twee poten zijn namelijk met een verstelbare strip met elkaar verbonden. De strip dient direct ook voor extra zekerheid. In principe is één anker voldoende. Maar wanneer in het onwaarschijnlijke geval het ankerpunt bij een eventuele val toch los zou laten, blijft deze met de strip aan de bevestiging van de randbeveiliging vastzitten. Het hekwerk is vervolgens (vanaf de steiger) eenvoudig te monteren, alle onderdelen worden in elkaar geschroefd.”

“Er is niks gelast,” vertelt De Haan. “Alle onderdelen zijn geschroefd aan elkaar bevestigd. Dat betekent dus ook dat alle onderdelen indien nodig zijn te vervangen, in zo’n geval hoeft niet het hele systeem te worden vervangen. Eventueel kan er ook een hoekelement aan het systeem worden bevestigd zodat twee zijden van het dak worden beveiligd.”

In geval van een calamiteit is het belangrijk dat het slachtoffer snel uit het harnas wordt gehaald. De Haan pleit voor toepassing van een harnas waarbij voorkomen wordt dat de liezen worden afgeknepen. “Het harnas sluit om de benen en verbetert de bewegingsmogelijkheden van het slachtoffer. Dit harnas kunnen wij mee leveren bij het systeem.”

Montage door twee personen

Het hele systeem is als een handzaam pakket te vervoeren. Doorgaans zal het systeem vanaf een steiger moeten worden gemonteerd om de montage veilig te kunnen laten verlopen. De Haan: “Het HARP systeem dient door twee personen te worden gemonteerd zodat de veiligheid bewaard blijft. Wij leveren tevens, net als bij de steigerbouw, een checklist mee die na de montage dient te worden doorlopen om er zeker van te zijn dat het systeem correct is aangebracht.”

“De bevestiging aan de gording vindt zoals gezegd plaats met behulp van aluminium  bevestigers. Dit betekent dat het dak per voet vier extra doorboringen krijgt. Na de werkzaamheden kan het systeem weer worden verwijderd. Het dakvlak wordt op dezelfde manier met bevestigers waterdicht afgewerkt als de bevestigingspunten waarmee de golfplaten aan de gordingen zijn gemonteerd. Visueel heeft dat dus geen nadelig effect en het heeft als extra voordeel dat de windvastheid van de constructie wordt verbeterd.”

Nu alle testen zijn afgerond en het octrooi is geregeld, is De Haan klaar om het HARP systeem op de markt te brengen. “Het gevaar van doorvallen is op dit soort daken een reëel risico. Belangrijk is dat een veilige werksituatie wordt bereikt en wij denken dat we met dit systeem een bijdrage hebben kunnen leveren.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam