Roofs 2013-10-20 Dakrenovatie en nieuwe valbeveiliging voor scholengemeenschap

Afgelopen zomer is een aantal daken van de Katholieke Scholengemeenschap in Hoofddorp voorzien van een nieuwe dakbedekking. De dakveiligheid is direct aangepakt. De leverancier, dakdekker en veiligheidsspecialist boden een gezamenlijk pakket aan.

De bitumineuze dakbedekking van de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH) was aan het einde van de levensduur. Cor Spoorman van Nebiprofa vertelt: “In samenspraak met dakdekkerbedrijf Schadenberg uit Hem en veiligheidsspecialist Skysafe Valbeveiliging uit Elburg werd een compleet pakket aangeboden. Op deze manier kon een concurrerende prijs worden neergelegd voor een kwalitatief hoogwaardige oplossing. De opdrachtgever gaf namelijk aan dat hij zelf een poging had ondernomen om offertes op te vragen en door de bomen het bos niet meer zag. Daarom heeft hij Nebiprofa gevraagd een totaaladvies te laten maken. Toen was het voor hem mogelijk om gespecificeerde offertes aan te vragen, zodat hij appels met appels kon vergelijken. Nieuw is dat we nu ook de dakveiligheid in ons advies opnemen. Bijkomend voordeel voor de opdrachtgever was dat hij het erg prettig vond dat hij door het totaaladvies één aanspreekpunt had van waaruit alles werd geregeld. De planning was strak, want de werkzaamheden dienden in de schoolvakantie te worden uitgevoerd en afgerond.”

Schuin dak

Het te vernieuwen dak bestond uit twee platte daken met daar tussenin een schuin dak. Ook diende een lager gelegen plat dak te worden voorzien van een nieuwe dakbedekking. Tevens moest per dak worden bekeken wat de beste manier zou zijn om het dak voor o.a. periodiek onderhoud te betreden.

Gekozen werd voor een witte dakbedekking voor het schuine dak. Onder het dak is namelijk een technische ruimte die op warme dagen zeer heet kan worden. Voor deze toepassing is gekozen voor de witte Profatec Eco, een dakbedekking die behalve het reflecterende, witte oppervlak ook als opvallend kenmerk heeft dat het deels is geproduceerd uit gerecycled materiaal. Ook heeft de dakbedekking een luchtzuiverende werking. Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting over deze dakbedekking het artikel ‘Nieuwe dakrol combineert verschillende ecologische functies’ in Roofs september 2011.

Het aanbrengen van de dakbedekking was op dit schuine dak niet eenvoudig. Uitvoerder Willem Redeker van dakdekkerbedrijf Schadenberg vertelt dat de dakbedekking is aangebracht door twee man. Eén rolde vanaf het platte gedeelte op het schuine dak de dakrol uit, de andere bracht de dakbedekking vanaf de ladder aan middels de brandmethode. “Een zeer intensieve klus voor de betrokken medewerkers,’ aldus Redeker. “We zijn trots op het uiteindelijke resultaat.”

Platte daken

De oude daken konden worden overlaagd. Het hoger gelegen platte dak werd zodoende bedekt met een donkergrijze SBS dakbaan Awaplan uit het assortiment van Nebiprofa. Op dit dak is tevens een rij zonnepanelen en een windturbine opgesteld. Dit is bedoeld voor gebruik in de natuurkundelessen. In het schoolgebouw is een monitor opgesteld waar de opbrengst van de panelen en de turbine op staat af te lezen. Het voetlood begon scheurvorming te vertonen en is door het dakdekkerbedrijf eveneens vernieuwd.

Het lager gelegen dak is voorzien van een Profatec prevENt mineraal. Dit omdat het afschot op het lager gelegen dak minder goed was en deze dakbedekking daar beter tegen bestand is, en omdat eventuele vervuiling als gevolg hiervan op deze dakbedekking minder zichtbaar is.

Veiligheid

De gelegenheid werd direct te baat genomen om de veiligheid op de daken goed te regelen. Hiertoe werd specialist Skysafe ingeschakeld. Dit bedrijf heeft de daken geïnspecteerd en een veiligheidsplan opgesteld en toegevoegd aan het totaaladvies dat één op één door de opdrachtgever is overgenomen. Het dak hoeft niet vaak te worden betreden, namelijk alleen voor periodiek onderhoud van de dakbedekking, afvoeren en zonnepanelen. Toepassing van een collectief veiligheidssysteem in de vorm van hekwerken was dan ook niet nodig - en om esthetische redenen ook niet wenselijk. Daarom is gekozen voor een lijnsysteem op het hoger gelegen dak.

Directeur Alex ten Wolde van de veiligheidsspecialist vertelt:: “Het hoger gelegen dak is beveiligd met een lijnsysteem, bestaande uit een doorlopende RVS veiligheidslijn op vaste ankers. Op deze manier kan men ter plaatse van de ankers gewoon doorlopen. Er is hier voor gebiedsbegrenzing gekozen omdat er ter plaatse van de lager gelegen dakvlakken onvoldoende valhoogte is. Het platte dak bestaat uit twee delen, in het midden gescheiden door het schuine dak. Men kan via de technische ruimte onder het schuine dak oversteken van het ene naar het andere deel van het platte dak. Maar het is logischer om langs het schuine dak te lopen. Om dit veilig te laten gebeuren, zijn ter plaatse van de doorgangen langs het schuine dak hekwerken geplaatst.”

Op het lager gelegen dak is de IKOsecure toegepast, het veiligheidsanker van Nebiprofa dat óp de dakbedekking wordt aangebracht. Dit anker heeft als voordeel dat de waterlichte laag en de dakconstructie niet hoeft te worden doorboord voor de bevestiging van het anker. Zie voor meer informatie over dit anker het artikel ‘Veiligheidsanker is één geheel met het dak’ in Roofs juni 2013. “Het anker mag maar in één richting worden belast, namelijk in de richting van de dakrand,” vertelt Ten Wolde. “Aan de andere kant van het anker bevindt zich de veilige zone. Het anker dichtbij de dakrand is het penduleanker.”

“Bovenop het schuine dak staan antennes voor mobiele telefonie. Het telecombedrijf heeft aangegeven zelf voor de veiligheid te zorgen wanneer onderhoud aan de antennes moet worden uitgevoerd en omdat verder niemand op het schuine dak hoeft te zijn hebben we hier verder geen veiligheidsvoorzieningen getroffen. De daktoetreding in het schuine dak voldeed niet. Er was geen valgevaar maar in de bestaande situatie was het zeer lastig, en daarmee onvoldoende veilig, om vanuit het dakvenster het dak te betreden. Om deze situatie te verbeteren is een nieuw uitstapvenster van Velux geplaatst.”

Spoor besluit: “Het volledige dak is in de zomervakantie naar de volledige tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Doordat in samenspraak met de partners een compleet pakket is aangeboden, heeft de gehele dakrenovatie kwalitatief hoogwaardig, efficiënt en prijstechnisch interessant kunnen plaatsvinden. Het resultaat is een dak dat weer vele jaren meekan – én veilig is te onderhouden.”

BEGIN KADER

Dakrenovatie Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH)

Opdrachtgever: Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH)

Dakdekker: Schadenberg te Hem

Leverancier dakbedekking: Nebiprofa te Moerdijk

Leverancier valbeveiliging: Skysafe te Elburg

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam