Roofs 2013-04-18 Verrijdbare veiligheidsbox voor veilig werken op platte daken

Waarom het hele dak in de hekken zetten als je steeds maar op een klein oppervlakte hoeft te werken? Een dergelijke vraag moet aan de basis hebben gestaan van de ontwikkeling van de Pat-Box, een verrijdbare veiligheidsbox, die zorgt voor een collectieve beveiliging voor iedereen die op het dak werkt.

De veiligheidsbox is ontwikkeld door dakdekkerbedrijf Adax Dakwerken uit Etten-Leur, in samenwerking met leverancier ASC. Het bedrijf stelt de vinding ter beschikking aan gebouweigenaren en collega dakdekkerbedrijven. Het betreft een verrijdbare box op rubberen wielen. Wie binnen de box werkt, is door het hekwerk beveiligd. De box is verkrijgbaar in twee varianten, namelijk een permanente (voor gebouweigenaars) en een demontabele versie (voor dakdekkerbedrijven, installatiebedrijven, etc.). Roofs sprak met ontwikkelaar Patrick van Osta, sinds november 2012 werkzaam bij Adax Dakwerken.

De eerste versie van de box werd eind jaren ‘90 vervaardigd door Adrie van Osta van Rooftop Dakbedekking, de vader van Patrick van Osta. Om zijn veiligheid op een eenvoudige manier te borgen, laste hij een aantal stalen pijpen aan elkaar en monteerde er wielen onder. Hij noemde de vinding de Box. De ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen zoon Patrick een werkbezoek bracht aan het distributiecentrum van Leen Bakker in Raamsdonksveer. De facilitair medewerker van dit bedrijf, André Eikelenboom, herinnerde zich de vinding en was van mening dat dit een goede oplossing zou betekenen om de veiligheid op de verschillende daken op een goede en betaalbare manier te organiseren.

Patrick van Osta nam daarop contact op met Jeroen van de Heuvel van ASC, leverancier van o.a. steigers die naast het dakdekkerbedrijf in Etten-Leur is gevestigd. “Door die korte afstand konden we snel en eenvoudig overleggen en dat heeft de verdere ontwikkeling aanmerkelijk versneld,” vertelt Van Osta. “De moeilijkheid van de ontwikkeling zat hem met name in de stijfheid van de box in combinatie met de deur. Verder hebben we nog enkele verdere ontwikkelingen kunnen toevoegen zoals o.a. een geïntegreerde gereedschapsbak en massief rubberen wielen die gegarandeerd niet lek kunnen gaan. Uit respect voor mijn vader, die vorig jaar plotseling is overleden, heb ik zijn oorspronkelijke naam gehandhaafd en die gecombineerd met mijn voornaam. De vinding heet nu de Pat-Box.”

Gebruik

Binnen de box kunnen normaal gesproken twee à drie dakdekkers op een veilige manier werken. In principe kan men op deze manier over het gehele dakvlak rijden. Zo kan men ook in de onveilige zone werken aan de dakrand of aan doorvoeren. De box is zodanig ontworpen dat de liggers iets verder zijn geplaatst dan de wielen, waardoor men ook bij de dakrand voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden uit te voeren.

Hoe zit dat met de kans op schade door het botsen tegen doorvoeren, en nodigt het verrijdbare karakter van de box niet uit tot capriolen van de dakdekkers waardoor alsnog gevaarlijke situaties ontstaan? “Vanzelfsprekend moet met deze oplossing kundig en professioneel worden omgegaan,” aldus Van Osta. “Niet elke situatie op het dak is geschikt voor toepassing van de veiligheidsbox. Dat moet vooraf goed worden bekeken. Overigens wordt een Pat-Box na opdracht op maat geproduceerd, juist omdat niet elk gebouw hetzelfde is. Eventuele aanpassingen in afmeting en vormgeving zijn dus mogelijk. De veiligheidsbox moet in alle gevallen op basis van een RI&E worden toegepast en het personeel moet over het gebruik hiervan op een juiste manier worden geïnstrueerd.”

Twee varianten

Zoals gezegd is de box verkrijgbaar in twee varianten: een permanente en een demontabele. De permanente variant is bedoeld voor de gebouweigenaar / beheerder en wordt geïnstalleerd door een Pat-Box dealer. Van Osta: “Wij houden de verkoop van deze box zoveel mogelijk in eigen hand om de kwaliteit ervan te kunnen garanderen. Momenteel is Adax Dakwerken de enige dealer van dit product. Voor de landelijke dekking en een bredere bekendheid zijn wij momenteel wel op zoek naar een extra dealer (installateur). Deze partij moet vanzelfsprekend beantwoorden aan de filosofie waarmee wij de box in de markt willen zetten. Het mag niet alleen draaien om de verkoop: het gaat erom dat de koper tevreden is.”

De permanente variant krijgt een eigen parkeerplaats op het dak: de wielen worden daarbij in schotels geplaatst. Als de wielen op de rem staan en in de schotels zijn geparkeerd blijft de box ook tijdens een zeer zware storm op zijn plek staan. Vanzelfsprekend kan men hem aanvullend met een ketting borgen. Van Osta: “De box zal in veel gevallen worden toegepast in combinatie met andere veiligheidsvoorzieningen. Zo zou je kunnen denken aan de toepassing van een kooiladder en een hekwerk langs de route naar de parkeerplaats toe. Eenmaal binnenin de box kan men zich dus over het gehele dakvlak bewegen.” De permanente variant heeft een totaal gewicht van 70-85 kg.

De demontabele variant is een stuk lichter. Het bestaat uit drie delen van ongeveer 5 kg per deel. Dit lichte gewicht wordt bereikt doordat gebruik wordt gemaakt van aluminium. De delen zijn dus eenvoudig naar het dak te verplaatsen en aldaar net als steigeronderdelen in elkaar te zetten en vast te maken. Deze variant is bedoeld voor gebruikers die hem tijdelijk willen inzetten voor dakonderhoud, reparaties, etc. Door de samenwerking met Alumet uit Etten-Leur kunnen de onderdelen in de meest uiteenlopende kleuren worden geanodiseerd.

Samenwerking

Voor Adax Dakwerken is dit slechts een eerste stap die moet leiden tot een veel uitgebreider aanbod op het gebied van veiligheid. “Ook wij hebben te maken met de krimpende markt en daarom richten we ons op een verbreding van de activiteiten. Door de samenwerking met verschillende partijen uit onze regio kunnen we snel schakelen en handelen en daarbij ook de kwaliteit van hetgeen we leveren garanderen. Na de ontwikkeling van de Pat-Box hebben wij bijvoorbeeld de banden met ASC versterkt en richten wij ons naast onze activiteiten als dakdekker op aluminium veiligheidsvoorzieningen van daken, (hekwerken, kooiladders, loopbruggen, etc.).”

De Pat-Box is tijdens de afgelopen editie van de Bouwbeurs geïntroduceerd en Van Osta vertelt dat de reacties positief waren. “De vinding wordt duidelijk herkend als een praktische, veilige en ook economisch haalbare manier om de werkzaamheden op het dak veilig uit te kunnen voeren.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam