Roofs 2012-03-12 Cursusprogramma bouwfysica voor het hellende dak gestart

BGA-Nederland biedt vanaf heden een training bouwfysica voor het hellende dak voor drie doelgroepen aan. De training is opgezet door Henk van Drunen, voormalig docent aan de Fontys Hogescholen Eindhoven en zelfstandig adviseur bouwfysica.

Al langere tijd bestond bij het opleidingsinstituut voor o.a. dakdekkers hellende daken de wens een training bouwfysica op te zetten. In de praktijk blijkt dat de kennis over bouwfysica veelal onvoldoende is of geheel ontbreekt. Henk van Drunen werd door branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) en BGA-Nederland gevraagd de training op te zetten. De training gaat uit van verschillende niveaus en richt zich op drie doelgroepen, namelijk de bouwplaatsmedewerkers, de binnendienstmedewerkers en de ondernemers. Eind 2011 en begin 2012 vonden in totaal drie pilottrainingen plaats.

De kennis van bouwfysische aspecten schiet in de verschillende lagen van de bouwwereld tekort. Dit levert geregeld problemen op in o.a. de vochthuishouding van de constructie. Om deze problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, is het initiatief genomen tot de opzet van een cursusprogramma. Met behulp hiervan moet ervoor worden gezorgd dat men zowel op kantoor als in de verkoop en op de bouwplaats op de hoogte is van de basisprincipes van de bouwfysica. Daarom is Henk van Drunen benaderd om het cursusprogramma op te zetten en het begin ervan te verzorgen. Hij ontwikkelde daartoe het cursusprogramma, de syllabi en een rekenprogramma. De diverse doelgroepen vroegen echter wel om een gerichte benadering.

Doelgroepen

De eerste vereiste was het ontwikkelen van de lesstof. De stof voor de medewerkers op kantoor vormde de basis voor die van de andere doelgroepen. Voor deze personen is immers de meeste uitleg nodig omdat zij niet dagelijks met de materie in contact komen. Tijdens de pilot was dit ook de meest uitgebreide groep (15 à 20 man). Deze waren voornamelijk afkomstig uit de advisering en de bouwmaterialenhandel. De pilot werd gebruikt om te bepalen wat de voorkennis was, hier kon de training op worden afgestemd. De basisprincipes worden uiteengezet en de rekenmethoden die in de training worden gebruikt, zijn gebaseerd op NEN 1068 ‘Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden’. De inhoud van de cursus is intensief begeleid en becommentarieerd door de technische mensen van HHD.

De theorie is vervolgens ook afgestemd op de bouwplaatsmedewerkers. “Bouwplaatsmedewerkers zijn mensen die gewend zijn om met hun handen te werken en die je niet moet vermoeien met theoretische verhandelingen,” aldus Van Drunen. “Aan de andere kant was het ook onze insteek het kennisniveau te verhogen en dan kom je er niet met alleen plaatjes. De uitdaging van de docent is dan: ‘Tot hoe ver kan ik gaan?’ Dit werd vervolgens geëvalueerd zodat de informatie optimaal op de doelgroep wordt afgestemd.”

Tenslotte is er ook een cursusprogramma voor ondernemers. “Voor hen is voornamelijk de vraag van belang: wat is de terugverdientijd van een investering in bijvoorbeeld extra isolatie? Welke energiebesparing levert dit op? De lesstof is erop gericht om deze informatie inzichtelijk te maken zodat deze door de ondernemers en verkoopmedewerkers ook commercieel kan worden ingezet.” De pilot van deze cursus werd half januari gehouden.

Rekensoftware

Om de materie inzichtelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van rekensoftware die door Van Drunen is ontwikkeld. Hiermee kan o.a. de Rc-waarde worden uitgerekend en wordt middels grafieken en temperatuurlijnen het gedrag van warmte en vocht in de constructie onder verschillende omstandigheden inzichtelijk gemaakt. Zodoende kan met de rekensoftware bijvoorbeeld het effect van de warmte van de zon op de temperatuur in de binnenruimte getoond worden. Van Drunen: “Bouwfysica behelst natuurlijk ook andere onderwerpen dan warmte en vocht, namelijk de geluid- en brandeigenschappen van de constructie bij de verschillende daktypen. Met al deze aspecten is d.m.v. modules rekening gehouden in het programma.”

De rekensoftware is nadrukkelijk uitsluitend bedoeld voor onderwijsdoeleinden. “Verschillende bedrijven hebben interesse getoond in de software, maar het is niet bestemd voor commerciële doeleinden. Het programma is primair ontwikkeld om iets duidelijk te maken.”

Cursusprogramma

Na de pilots zullen de cursussen en trainingen landelijk worden aangeboden, zowel op locatie als in de vestigingen van BGA-Nederland. Diverse docenten zullen het onderwijs voor hun rekening nemen. “De docent zal zich eerst toeleggen op de uitleg van de materie en zich daarna meer ontpoppen als coach, waarbij herhaling van de materie en oefening de basis vormt voor het juiste gebruik van de kennis in de dagelijkse werkpraktijk,” aldus Van Drunen.

Het nieuwe cursusprogramma Bouwfysica zal vanaf dit voorjaar worden aangeboden.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam