Roofs 2011-05-24 Royal Roofing Materials lanceert veiligheidsconcept

Met acht Kennisavonden over veiligheid in april en mei 2011 heeft Royal Roofing Materials een alles-in-één veiligheidsconcept gelanceerd. Hiertoe is een nieuwe business unit in het leven geroepen die de vestigingen en de klanten van de dakgroothandel gaat ondersteunen op het gebied van veiligheid. Het concern neemt hiermee de verantwoordelijkheid op zich de klanten te ondersteunen in de veiligheidsactiviteiten. Directeur Jos de Nijs en business unit manager John van der Haak leggen het concept uit.

Hoewel er aan initiatieven op het gebied van veiligheid vanuit de branche zelf geen gebrek is, signaleerde Royal Roofing Materials dat de middelgrote en kleinere dakdekkerbedrijven hiermee onvoldoende worden bereikt. “Deze groep dakdekkerbedrijven vormen al snel zo’n 95% van het totale aantal dakdekkerbedrijven dat op de Nederlandse markt actief is,” aldus Jos de Nijs. “Het gaat ons met name om deze groep, want de grotere dakdekkerbedrijven hebben de veiligheid doorgaans wel op orde. En juist bij deze groep bestaat nog veelal een vrees voor het onderwerp. Om er op een goede manier mee om te gaan moet men op de hoogte zijn van de regels, de verantwoordelijkheden en de middelen en methoden om veiligheid toe te passen. En tenslotte moet men in staat zijn veiligheid te verkopen – dus de opdrachtgever te overtuigen van de noodzaak zijn dak te beveiligen. Men moet kortom een drempel over om het onderwerp daadwerkelijk op te pakken.”

“Veiligheid is een onderdeel van de dakwerkzaamheden,” aldus De Nijs. “Als keten van dakgroothandels voeren wij al lange tijd een uitgebreid assortiment op het gebied van valbeveiliging. Wij vinden dat we niet kunnen blijven doorgaan met veiligheidsartikelen te verkopen en het de dakdekker zelf maar te laten uitzoeken waar en hoe hij deze artikelen toepast. Wij hebben daarom een commissie ingesteld dat in kaart moest brengen op welke manier wij de dakdekker konden ondersteunen op het gebied van veiligheid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe business unit die zal werken volgens een alles-in-één concept. Het is de bedoeling dat de dakdekker zelf met het onderwerp aan de slag gaat. Wij bieden van begin tot eind ondersteuning, dus van de RI&E tot en met de keuring en onderhoud van de veiligheidsproducten.”

Eén pakket

“Wij bieden een compleet pakket aan diensten op het gebied van valbeveiliging,” vervolgt Van der Haak. “Onze klanten zijn welkom om gebruik te maken van het volledige pakket, maar het is natuurlijk ook mogelijk om maar van een gedeelte van het pakket gebruik te maken. Zo ondersteunen wij onze klanten bij het maken van een RI&E( Risico Inventarisatie Evaluatie plan welke een analyse maakt van alle aanwezige gevaren op het dak). Wij hebben in elke regio een gecertificeerde inspecteur actief, acht in totaal. De kwaliteit van de RI&E wordt gewaarborgd door diverse officiële instanties. Aan de hand hiervan wordt een advies opgesteld. De dakdekker onderhoudt het contact met zijn klant, hij moet de veiligheid immers verkopen. Wij opereren enkel op de achtergrond,” aldus Van der Haak.

Bij het op een juiste manier omgaan met veiligheid hoort ook scholing. In Utrecht heeft men op de locatie van Fielmich een opleidingslocatie ingericht. Hier wordt door een gecertificeerde instructeur op diverse niveaus een veiligheidsopleiding verzorgd. De opleiding behandelt het juist aanbrengen van de veiligheidssystemen, maar ook bijvoorbeeld de wet- en regelgeving over gezond en veilig werken op de daken. Na afronding van de opleiding ontvangt men een certificaat. ‘Wij zijn geaccrediteerd om een dergelijk certificaat af te geven. De dakverwerker is na de opleiding dus gecertificeerd om zelf veiligheidsproducten aan te brengen,” aldus De Nijs.

Het concept houdt tevens in dat de dakdekker begeleid wordt tijdens de onderhoudsfase van de veiligheidssystemen. “Veiligheidsproducten dienen minimaal één keer per jaar te worden geïnspecteerd,” legt Van der Haak uit. “Doorgaans worden deze inspecties door een externe organisatie uitgevoerd. Wij vinden dat ook dit bij de werkzaamheden van de dakdekker hoort. Dit biedt de dakdekker bovendien extra commerciële mogelijkheden. Waar men in de huidige situatie na het aanbrengen van de dakbedekking - als het goed is - vele jaren geen contact meer heeft met de gebouweigenaar, zit hij nu elk jaar met hem om de tafel. Tijdens onwerkbare uren kan hij toch het dak op om de inspecties te verrichten. Desgewenst kunnen wij de dakdekker ondersteunen in de registratie van de aangebrachte veiligheidsproducten, de voorraden en de inspectiefrequentie.”

Verantwoordelijkheid

Royal Roofing Materials biedt hiermee de mogelijkheid voor iedere dakdekker om een passend antwoord te geven op vragen vanuit de opdrachtgever. De Nijs stelt dat het bedrijf deze activiteiten niet primair uit commerciële activiteiten heeft ontplooid, maar ook de verantwoordelijkheid naar zich toe wil trekken. “Als de commercie het hoofdmotief was geweest, hadden we de investeringen die met de opzet van deze afdeling zijn gemoeid wel doeltreffender kunnen inzetten,” zegt hij. “Het gaat ons er in de eerste plaats om bewustwording te kweken en onze klanten te ondersteunen. Dat begint bij voorlichting. Tijdens de invoering van de NEN 6050 voor brandveilig detailleren hebben wij onze klanten ook uitvoerig voorgelicht. Als we het onderwerp veiligheid serieus willen oppakken, zullen we er eenvoudigweg voor moeten zorgen dat de kennis daarover breed is verspreid.”

Van der Haak vervolgt: “Het aantal slachtoffers als gevolg van vallen op hoogte is nog steeds veel te hoog. Wij bereiken weer andere dakdekkerbedrijven dan de brancheorganisaties. We willen met deze stap onze verantwoordelijkheid nemen en onze klanten waar nodig en waar mogelijk begeleiden en ondersteunen. Wij kunnen het gehele traject op het gebied van veiligheid aanbieden en hebben het van A tot Z geborgd. Maar het dakdekkerbedrijf zelf zal de noodzakelijke stappen moeten zetten en aan moeten geven op welke manier wij van dienst kunnen zijn. Feitelijk fungeren wij als helpdesk.”

Na een ruime en intensieve voorbereidingsperiode heeft de dakgroothandel momenteel de organisatie staan. Elk onderdeel in het traject is geborgd en alle poppetjes staan op de juiste plaats. In eerste instantie zal het bestaande personeel de veiligheidsactiviteiten (onder leiding van John van der Haak) naast de normale werkzaamheden voor haar rekening nemen. Maar Jos de Nijs sluit niet uit dat het team zal worden uitgebreid zodra het concept blijkt aan te slaan.

Kennisavonden

Om de noodzakelijke bewustwording tot stand te brengen organiseert Royal Roofing Materials voor haar klanten in de loop van april en mei in alle regio’s van het land in totaal acht Kennisavonden. Tijdens deze Kennisavonden wordt de problematiek uiteengezet aan de hand van een overzicht van de regelgeving en de verschillende verantwoordelijkheden. Tevens wordt de noodzaak om te komen tot veiligheid op het dak sterk benadrukt. Voor de geïnteresseerden heeft het bedrijf een uitgebreide documentatiemap en een digitale webwinkel beschikbaar gesteld waarin de belangrijkste zaken nog eens kunnen worden nagelezen. “Veiligheid vergt een lange adem,” besluit Van der Haak. “Met dit initiatief willen wij onze bijdrage leveren aan het continue proces om te komen tot een gezonde en veilige werkpraktijk op het dak.”

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam