Roofs 2010-10-26 Brandwacht bij dakwerkzaamheden

De NEN 6050 moet ervoor zorgen dat de dakdekker niet per ongeluk met zijn brander brand in de dakconstructie veroorzaakt. Maar dakdekken blijft mensenwerk. Brandwacht Service Nederland (BSN) uit Deventer biedt daarom brandwachten aan waarmee het risico op brand wordt verkleind.

Af en toe komt het voor dat de dakdekker met zijn brander een materiaal in de dakconstructie aansteekt waar dat niet de bedoeling is. Denk daarbij aan stofnesten, maar ook bijvoorbeeld aan folies of isolatiematerialen. Zeker bij grote utiliteitsgebouwen zijn de gevolgen  (persoonlijke, materiële en gevolgschade) van een dakbrand dikwijls enorm. De NEN 6050 ‘Eisen aan ontwerp en detailleringen voor brandveilig werken aan daken’ is medio 2009 van kracht gegaan om de meest risicovolle situaties het hoofd te bieden. Bij doorvoeren of opstanden mag niet meer met de brander worden gewerkt. In de bewuste zones dient met zelfklevende materialen te worden gewerkt.

Men herinnert zich echter nog de discussie die gepaard ging met de invoering van de norm. Tegenstanders stelden o.a. dat de norm geen oplossing biedt voor alle situaties, en dat bovendien de vlammen van de brander langer kunnen worden dan waar de norm rekening mee houdt. Met andere woorden: ook als men zich keurig aan de voorschriften uit NEN 6050 houdt, is het volgens sommigen niet uitgesloten dat een dakdekker per ongeluk een dakbrand veroorzaakt.

Adviseur Marcel Groeneveld van Brandwacht Service Nederland (BSN) onderschrijft deze zienswijze. “Ook wanneer de dakdekker netjes volgens de norm werkt, kan het mis gaan. En als het mis gaat, gaat het goed mis. Daar zijn voldoende praktijkvoorbeelden van, een dakbedekking op oliebasis brandt enorm en als dat eenmaal in brand staat, is er meestal geen houden meer aan. De schade voor een bedrijf is in die gevallen gigantisch. BSN levert een brandwacht voor dakwerkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een infrarood camera, waarmee temperatuursverschillen onder de dakbedekking in beeld kunnen worden gebracht. Een potentiële dakbrand wordt hiermee al in een vroeg stadium ontdekt, waarmee wordt voorkomen dat de brand zich verder ontwikkelt.”

Schadebeperking

“Schadebeperking is het belangrijkste doel van de inzet van brandwachten. De brand wordt in een vroeg stadium ontdekt, waarmee de brandwacht en/of de dakdekker al direct handelend kan optreden. Dat is iets anders dan wanneer de buurman midden in de nacht naar de brandweer belt omdat het zo licht is op het dak van de buren. Als de brand eenmaal woedt, is er meestal geen redden meer aan, en betekent dat in veel gevallen grote schade aan het pand en de inboedel, en dat het bedrijf minimaal een paar weken dicht moet. Dat is wat we met de inzet van de brandwachten willen voorkomen.”

BSN is feitelijk een detacheringsbureau voor de brandweersector. Ontstaan uit de brandweer, heeft men de kennis en expertise in huis om een breed pakket aan diensten op het gebied van brandveiligheid aan te bieden. De brandwachten die via het bedrijf aan het werk zijn, zijn meestal VCA gecertificeerd en worden ook ingezet bij bijvoorbeeld uitval van ontruiming- en/of brandmeldinstallaties in verzorgingsinstellingen,  bedrijven, scholen, etc. Ook worden de brandwachten ingezet tijdens bijvoorbeeld evenementen, of ten behoeve van brandweerkorpsen met onderbezetting. Daarnaast behoort het geven van BHV-cursussen en begeleiding van ontruimingsoefeningen tot het activiteitenpakket. Het bedrijf is landelijk actief.

De inzet van een brandwacht bij dakwerkzaamheden hoeft volgens Groeneveld geen dure aangelegenheid te worden. “Men kan er voor kiezen de hele werkdag een brandwacht met de dakdekkers mee te laten lopen. Maar de meeste dakbranden ontstaan als de dakdekker al weg is. Het is in de meeste gevallen voldoende om de brandwacht in te zetten aan het einde van de werkdag, zodat gecontroleerd kan worden of er onder het dakoppervlak niets smeult. De brandwachten arriveren dan één à twee uur voordat de dakdekkers het dak verlaten, en ze blijven tot ongeveer een uur daarna om het dak te controleren op eventuele gloeiende of smeulende locaties. De brandwacht heeft voornamelijk een alarmerende functie, maar hij kan in voorkomende situaties ook handelend optreden.”

Veiligheid

De dakdekker zal volgens Groeneveld deze extra service moeten bieden. Dit alles betekent echter wel weer een extra partij op het dak; hebben die dan ook hun eigen veiligheidsvoorzieningen nodig? “In principe hoeven wij niet in de buurt van de dakrand te komen,” vertelt Groeneveld. “De infraroodcamera’s meten de temperatuur ook op afstand. In de gevallen dat we wel bij de dakrand moeten zijn, zullen we ons natuurlijk beveiligen. Per project zal bekeken moeten worden hoe dit in de praktijk wordt opgelost.”

“Gebouweigenaren waar veel vierkante meter dakoppervlak zal moeten worden aangebracht willen zekerheid,” besluit Groeneveld. “Met een relatief geringe investering zijn wij in staat deze te bieden.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam