Roofs 2010-09-24 Is een staalkabel geschikt als markering veilige zone?

J. Bonestroo – Instituut voor Dakveiligheid


Jacco Bonestroo is de nieuwe adviseur van het Instituut voor Dakveiligheid. In een nieuwe serie artikelen zal hij diverse vragen behandelen, die omtrent valbeveiliging nog steeds leven in de markt. In deze eerste aflevering: Is een staalkabel op 2 meter van de dakrand goedgekeurd als een 2 meter markering?
Bij het Instituut voor Dakveiligheid  komt regelmatig de vraag binnen of een staalkabel of een gelijksoortige afzetting op 2 meter van de dakrand geclassificeerd mag worden als markering/afzetting van veilige arbeidszone. Conform het A-blad platte daken is het antwoord daarop ‘nee’. In het A-blad platte daken wordt namelijk als richtlijn gesteld dat een 2 meter afzetting tenminste 1 meter hoog moet zijn. Dit neemt de

Arbeidsinspectie onder andere als uitgangspunt.
A-blad Platte Daken
In het A-blad Platte Daken (bladzijde 9 linkerkolom, onderaan) staat vermeld als richtlijn dat wanneer een werkplek op meer dan 4 meter van de dakrand is, er kan worden volstaan met een duidelijk waarneembare visuele markering op het dakvlak van die veilige zone, waarin men zich onaangelijnd mag begeven en werken.  Deze visuele 4 meter markering is niet nodig wanneer er een dakrandbeveiliging in welke vorm dan ook aanwezig is en/of als er een fysieke afzetting met een hoogte van >1 meter is op 2 meter van de dakrand.
Deze afzetting kan gecreëerd worden door gebruik te maken van een combinatie van palen en kettingen, maar deze kan ook tijdelijk aangebracht worden middels staanders met daartussen een strak gespannen afzetlint. De toepassing van het hekwerk is ook een mogelijkheid. Alhoewel je deze dan beter langs de dakrand kan plaatsen in verband met uitbreiding van de veilige zone.
Een staalkabelvoorziening op 2 meter van de dakrand is dus geen 2 meter signalering volgens het A-blad. Daarnaast vindt het Instituut voor Dakveiligheid dat een staalkabel op 2 meter van de dakrand struikelgevaar met zich mee kan brengen, wat extra valgevaar kan creëren wanneer men niet aangelijnd is.

Fysieke afzetting
Het passeren van de fysieke 2 meter van 1 meter hoogte dient zoveel mogelijk te worden vermeden omdat dan de onveilige zone wordt betreden. Wanneer dit toch onvermijdelijk is, dient een voorziening te worden getroffen tegen valgevaar. Hierin heeft hekwerk de voorkeur als collectieve voorziening. Een rails van een gondelinstallatie die lager is dan < 1 mater maar wel 2 meter van de dakrand af ligt mag dus niet fungeren als 2 meter afzetting.
Kortom: bij een visuele 4 meter markering is de onveilige zone naast de dakrand minstens 4 meter breed en bij een fysieke 2 meter afzetting van 1m hoog is de onveilige zone naast de dakrand minstens 2 meter breed. Wanneer men in deze onveilige zone wil gaan werken, dient men dit aangelijnd te doen of beschermd te worden - bij voorkeur middels collectieve veiligheidsvoorzieningen als hekwerk.  Bij daken waarbij de staalkabel al op 2 meter fungeert als 2 meter afzetting is het advies om dit niet als 2 meter afzetting te laten fungeren maar alleen als veiligheidsvoorziening te gebruiken door aangelijnd aan deze staalkabel te werken. Daarnaast adviseren wij het bijplaatsen van een markering op 4 meter van de dakrand. Een en ander is afhankelijk van de grootte van het dak. Zo sluit men het onaangelijnd betreden van de veilige zone uit.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam