Roofs 2010-03-32 BOEKRECENSIE

De geschiedenis van een rietdekkersfamilie

Oude ambachten worden maar weinig beschreven en dat is jammer, want op die manier gaan de traditionele technieken verloren. Gelukkig wordt er op de diverse opleidingen veel aan gedaan om de diverse ambachten in stand te houden. Onlangs verscheen een bijzonder boek over een rietdekker, waarin in romanvorm wordt verhaald over het leven van een rietdekker in het vooroorlogse Nederland: De rietdekker, geschreven door Rinus Spruit.

De rietdekker  verhaalt over het dagelijks bestaan van een rietdekkersfamilie in de loop van de twintigste eeuw. Het is een hard bestaan, dat uiteindelijk door de zoon van de rietdekker wordt vastgelegd. Die schrijft de verhalen op aan de hand van gesprekken met zijn vader, met als doel het primitieve rietdekkersleven vast te leggen nu het nog kan. Aangevuld met dagboekaantekeningen die de vader tegen het einde van zijn leven maakte en aantekeningen die de zoon maakte na de dood van zijn vader resulteert dit in een indringend relaas over een tijd waarin er nog geen sociale voorzieningen waren, geen A-blad voor veilig en gezond werken, geen vakrichtlijnen, geen keurmerken en geen brancheverenigingen.

Door keihard te werken strijdt deze familie tegen het schrikbeeld oud en arm te eindigen, want zonder pensioensvoorzieningen was dat de enig overgebleven mogelijkheid. Rinus Spruit (1946) hielp in zijn jeugd zijn vader op het dak. Later werd hij verpleegkundige en was hij ook actief als journalist en fotograaf. Dit boek geldt als een ‘literaire’ roman, maar is feitelijk een onopgesmukt verslag van het harde bestaan van de rietdekkersfamilie. Het knappe is, dat het nergens zwaarmoedig wordt: het relaas wordt met veel vaart en humor beschreven. Een indrukwekkend boek dat leest als een trein.

Rinus Spruit: De rietdekker. Een familiegeschiedenis. Amsterdam: Cossee, 2009. ISBN: 978-90-5936-260-4.

RECENT VERSCHENEN

Leren van instortingen

Frans van Herwijnen, voormalig hoogleraar Constructief ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde TU/e en algemeen directeur van ABT, beschrijft in Leren van instortingen in detail 26 bruggen en gebouwen – waarvan vijf in Nederland – die geheel of gedeeltelijk zijn ingestort of waarvan de constructie ernstige gebreken vertoonde. Dit alles met het doel lessen te trekken uit het ongeval waardoor soortgelijke instortingen bij andere bouwwerken worden voorkomen.

Frans van Herwijnen: Leren van instortingen. Waarom bruggen en gebouwen soms instorten en hoe dat is te voorkomen. Zoetermeer: Bouwen met Staal, 2009. ISBN: 978-90-72830-84-5

Woekeren met ruimte

Ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan gaf Bouwend Nederland opdracht tot het schrijven van een kritische beschouwing over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Noud Köper hield interviews met vele kopstukken uit politiek, bedrijfsleven, belangenorganisaties en wetenschap en geeft aan de hand daarvan een kijkje in de keuken van de moeizame besluitvorming, machtspelletjes en tegengestelde belangen.

Noud Köper: Woekeren met ruimte. Over de inrichting van Nederland. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact, 2010. ISBN: 978-90-470-0250-5

VCA Praktijkboek

Het VCA Praktijkboek is een praktisch hulpmiddel waarmee u in staat bent uw VGM-beheerssysteem up-to-date te houden en te verbeteren. Deze geheel geactualiseerde uitgave, gebaseerd op VCA versie 2008/05, bevat veel formulieren en checklists en maar liefst 53 toolbox-onderwerpen. Het boek beschrijft de invloed die de nieuwe VCA-eisen hebben op uw bedrijfsvoering. Nieuw in deze editie zijn de ongevallenonderzoeksmethode, de LMRA en de hoofdstukken over de VG-functionaris VCA als de wettelijk verplichte preventiemedewerker.

Siep Slager: VCA Praktijkboek + www.vcapraktijk.nl. Zeist: Kerckebosch, 2009. ISBN: 978-90-6720-480-4

Het Architectenboek VII

In het zevende deel van Het Architectenboek is onder meer te lezen hoe Kamiel Klaasse van NL Architects in een referendum de Groninger bevolking achter zich kreeg. Hoe ontwerper Piet Boon zijn ziel níet verkocht aan de duivel in Las Vegas en hoe Evelyne Merkx van Merkx+ Girod soms moet ‘vechten’ met vertegenwoordigers van grote organisaties ‘waar creativiteit niet de corebusiness is’.

Henk Jan Hoekjen: Het Architectenboek VII. Epe: Inside Information, 2009. ISBN: 9789080760875.

Innovaties in outsourcing

In dit boek geven specialisten op het gebied van IT-uitbesteding  in twaalf hoofdstukken hun antwoord op de vraag met welke innovaties op het gebied van IT-uitbesteding het Nederlandse bedrijfsleven de komende jaren rekening kan houden. Vanwege de huidige economische crisis is deze vraag actueler dan ooit. Met innovatieve vormen van outsourcing kunnen niet alleen forse kostenbesparingen worden gerealiseerd, maar legt een bedrijf ook een solide basis voor betere tijden.

Arno Oosterhaven (red.): Innovaties in outsourcing. De standaard voorbij. Baarn: TIEM, 2009. ISBN: 978-90-79272-07-5

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam