Roofs 2010-03-18 Een familiehuis voor Congolese weeskinderen

Veel exposanten hebben tijdens de Dak Event 2010 op hun stand bezoek gehad van Christa Breure van Internationale Kinderhulp Nederland (IKN). Zij was met toestemming van de beursorganisatie op de beurs aanwezig om op zoek te gaan naar sponsors voor hun projecten. Wat is dit voor organisatie en wat is hun werkwijze? In dit artikel een uiteenzetting.

International Children’s Care (ICC) is in 1978 opgericht n.a.v. een aardbeving in Guatemala (1976) waarbij veel kinderen hun ouders verloren. In eerste instantie hield de organisatie zich voornamelijk bezig met het helpen van weeskinderen door ervoor te zorgen dat ze in gezinsverband konden opgroeien. In de loop der tijd werden de activiteiten uitgebreid. De organisatie begon met het opzetten van een kinderdorp (12 huizen) in Guatemala, en na verloop van tijd werd dit concept ook in andere landen uitgevoerd.

Ook worden er projecten opgestart die de kinderen ook in hun volwassen leven verder op weg kunnen helpen. De organisatie hecht immers grote waarde aan de zelfredzaamheid van de kinderen, vanuit het motto: “Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag, leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.” In Roemenië, een land dat sterk in ontwikkeling is, is ICC bezig drie à vier bedrijven op te starten die rond 2017 rendabel moeten zijn. Een aantal van de kinderen, die tegen die tijd volwassen zullen zijn, kan dan in een van deze bedrijven een toekomst voor zichzelf gaan opbouwen. De organisatie is ook actief in o.a. Sri Lanka, Ghana, Congo en El Salvador.

In 1994 richtte ICC in Nederland de Stichting Internationale Kinderhulp op, als een van de drie fondswervingkantoren in Europa. Primair doel van IKN is het werven van fondsen voor de uitvoer van de projecten van ICC. De organisatie wordt onderhouden door een vaste groep betaalde medewerkers en een groep van ruim dertig vrijwilligers. De betaalde medewerkers zijn nodig om de continuïteit van de organisatie te garanderen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van de verleende steun inderdaad ten goede komt aan de projecten, wordt van het bedrijfsleven voornamelijk gevraagd de benodigde (bouw)materialen ter beschikking te stellen.

Bakkerij in Roemenië

De projecten worden voor het grootste deel gefinancierd uit sponsorgelden en bijdragen uit het bedrijfsleven. Een van de bedrijven die in Roemenië wordt opgezet is een bakkerij. Momenteel wordt het gebouw van deze bakkerij gerealiseerd. Het dak is gesponsord door Mawipex bv uit Rilland. De sponsoring bestond uit het leveren van dak shingles die middels een hulpgoederentransport zijn aangeleverd. De bouw is volledig uitgevoerd door vrijwilligers uit o.a. Nederland, België en de Verenigde Staten.

De realisatie van de bakkerij is inmiddels in de laatste fase. Het dak is geplaatst in november 2008. Vorig jaar heeft men de muren gerealiseerd. Het plafond en de vloer worden dit jaar uitgevoerd, en komende zomer zullen de wand- en vloertegels worden geplaatst.
De materialen hiervoor zijn al gedoneerd door Nederlandse bedrijven. Na de afwerking van de bakkerij met o.a. deuren en schilderwerkzaamheden, zal de bakkerij met machines startklaar gemaakt worden.

Familiehuis in Congo

Breure was op de Dak Event aanwezig om fondsen te werven voor de bouw van een familiehuis voor weeskinderen in Congo. Het kinderdorp Patmos in Congo telt momenteel 165 kinderen in de leeftijd tussen 0 en 18 jaar. Sinds haar oprichting ontplooit het kinderdorp zich ondanks de burgeroorlog op een stabiele manier. Vele minderjarige vluchtelingen hebben er inmiddels een nieuw thuis gevonden. Congo is een land dat voor kinderen risicovol is, bijvoorbeeld vanwege het grootschalig rekruteren van kindsoldaten.

Het ideaal voor ICC is dat er maximaal 12 kinderen in een familiehuis wonen, maar daar zijn momenteel te weinig huizen voor. Noodgedwongen delen momenteel 23/24 kinderen één huis. Probleem daarvan is dat de slaapkamers overvol zijn en de kinderen geen eigen plek hebben om zich terug te kunnen trekken. Momenteel wordt het zevende huis gerealiseerd, het streven is in totaal 12 kinderhuizen in het kinderdorp te realiseren.

In 2010 wil IKN het achtste huis financieren. De helft van de totale bouwkosten (zo’n 40 duizend euro) worden verkregen via het NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, onderdeel van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking). De andere helft moet met steun van het bedrijfsleven tot stand komen.

Dak Event

Tijdens de Dak Event heeft Breure veel bedrijven kunnen spreken. Ze meldt dat de exposanten tijdens de beurs een zeer open houding hadden en een grote bereidwilligheid toonden. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt omdat de beurssituatie daar zich niet voor leende, maar er zijn wel veel afspraken voor verdere gesprekken gemaakt. Wie wil bijdragen of op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten en de vorderingen van IKN kan zich melden bij christa@intern-kinderhulp.org. Voor meer informatie, raadpleeg de website www.internationalekinderhulp.org.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam