Roofs 2010-03-16 Daken Drentse woningen nageïsoleerd

Volgens het milieubeleidsplan van wooncorporatie Woonservice uit het Drentse Westerbork  streeft men ernaar alle woningen in het bestand die dat nodig hebben binnen vijf jaar op te waarderen naar milieulabel C. De voornaamste winst bij deze woningen zit in de na-isolatie van het dak. Roofs sprak hierover met senior medewerker techniek Hendrik Timmer.

Woonservice Drenthe is een plattelandscorporatie en heeft op dit gebied een divers aanbod aan woningen. De corporatie scoorde al goed m.b.t. de energiezuinigheid van de woningen in het bestand. Maar vanuit de gedachte dat het altijd beter kan heeft men in het milieubeleidsplan vastgelegd dat in de komende vijf jaar (gemeten vanaf 2009) alle woningen voorzien moeten zijn van label C. Dit betekent dat kritisch wordt gekeken naar de mogelijkheden en toekomstwaarde van de 50 woningen met label F en G. De woningen met label D of E zullen sowieso worden verbeterd naar label C.

Het gaat hier om een totaal aantal van 2200 woningen, waarvan dus per jaar zo’n 400 woningen zullen worden aangepakt. Men streefde naar een zo hoog mogelijke deelname, om de esthetische kwaliteit van de woonwijken te kunnen bewaren. Als immers één of meerdere bewoners in een blok besluiten niet mee te doen, levert dat een verstoord dakbeeld op en dat was voor de woningcorporatie onacceptabel. Daarom is besloten de opwaardering van de woningen gratis aan de bewoners aan te bieden. Hiervoor heeft de woningcorporatie budget vrijgemaakt, zodat de opwaardering kon plaatsvinden zonder gebruikmaking van subsidies. Zo goed als alle bewoners zijn hiermee akkoord gegaan.

Dakrenovatie

Inmiddels zijn de eerste 400 woningen uitgevoerd. Speerpunt van de activiteiten is het dak. De meeste woningen beschikten immers al over een goede spouwisolatie en een HR-ketel. “De meeste winst is te behalen met de na-isolatie van het dak,” aldus Timmer. “Wij hebben berekend dat indien de zolderruimte als slaapvertrek wordt gebruikt, maandelijks een besparing in de stookkosten van zo’n €45,- kan worden gerealiseerd. Als de zolderruimte als vliering wordt gebruikt, bedraagt de besparing ongeveer €24,- per maand. In de praktijk wordt de zolder zelden de hele dag verwarmd; de minimale besparing in de stookkosten zullen dus ongeveer €11,- p.m. zijn.” De bewoners zijn tijdens uitgebreide informatieavonden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan.

Bij de werkzaamheden hoort ook de plaatsing van een nieuw dakraam. Gekozen is voor de tuimeldakvensters (afmeting: 60/80) van Fakro. Deze keuze is gemaakt op basis van de goede ventilatie die deze dakramen realiseren. Tevens is bij de vervaardiging van deze dakramen gebruik gemaakt van FSC-hout, een andere harde eis van de woningcorporatie. Omdat de daken door de extra isolatielaag 8 cm hoger kwamen te liggen, werden ook de doorvoeren verlengd en werden in de meeste gevallen nieuwe dakgoten geplaatst. Aan de kopgevels werd vanwege een beter esthetisch effect een red cedar boei geplaatst. Omdat men zoveel mogelijk de oorspronkelijke esthetische uitstraling wilde behouden, werden de oorspronkelijke dakpannen in de meeste gevallen weer teruggeplaatst. In voorkomende gevallen werd de oude dakpan vervangen door een gebakken Wienerberger modulaire dakpan Narvik Modula, in dezelfde kleur en maatvoering als de oorspronkelijk toegepaste betonpan.

Voor de isolatie van de daken is gekozen voor het Recapan systeem, in Nederland verkocht door Handelsonderneming Stuiver. Met dit systeem konden de dakpannen eenvoudig worden teruggeplaatst. Prettig was ook dat de dakpannen op het dak konden blijven; dit was voor een snelle en arbeidsvriendelijke verwerking belangrijk. Het dak kon op deze manier vanaf de buitenkant worden voorzien van een nieuwe isolatielaag, zonder dat de bewoner hier verder hinder van zou ondervinden.

Isolatiesysteem

Om te beginnen verwijderde men een gering gedeelte van de oorspronkelijke dakpannen. Het gaat hier om EPS elementen die op de panlatten kunnen worden geplaatst. De bovenzijde is zodanig geprofileerd dat de pannen weer terug op de elementen kunnen worden geplaatst. Men plaatst de elementen van onder naar boven en van rechts naar links, telkens in stroken met een breedte van 1.20 meter. De elementen sluiten waterdicht op elkaar aan middels de sluitingen aan de zijkanten. Eventueel regen- of condenswater kan niet in deze sluitingen doordringen. De afwatering geschiedt via de profilering op de bovenkant van de elementen. EPS is damp-open, zodat vochtproblemen als gevolg van condensatie wordt voorkomen. Het materiaal is eenvoudig bewerkbaar voor de toepassing van bijvoorbeeld doorvoeren. De panhaken worden eenvoudigweg door de isolatie in de panlat aangebracht. De elementen zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar, afhankelijk van de panlatafstand.

Timmer: “De Rd-waarde van de woningen is daarmee opgewaardeerd naar 2,6. Dit levert in de praktijk een Rc-waarde van 3 à 3,5 op, maar dat verschilt per situatie en type woning. Afgelopen zomer zijn de eerste woningen uitgevoerd en bewoners hadden het al direct over het prettige binnenklimaat van de woningen. Behalve dat de extra isolatie in de winter de warmte binnenhoudt, houdt het in de zomer ook de warmte buiten. Dit zorgt voor een prettiger binnenklimaat en minder kosten aan airconditioning of het gebruik van ventilatoren.”

Vogels

Zeker op het platteland moet rekening worden gehouden met het broeden van vogels. Omdat men de werkzaamheden niet tussen 15 maart en 15 juli (het broedseizoen) wilde stilleggen, hield men vooraf vogeltellingen. Zodra een vogelnest was gelokaliseerd en de broedperiode van 14 dagen was verstreken, werd de opening dichtgezet zodat op deze locatie geen nieuwe vogels zouden gaan broeden en men aan de slag kon gaan. Bij alle projecten worden Vogelvides toegepast. Dit zijn kunststof nestkastjes die achter de onderste rij pannen worden geplaatst. Kleine vogels kunnen hierin broeden, terwijl tegelijk wordt voorkomen dat de vogels zich onder de dakpannen over de rest van het dakvlak kunnen verspreiden, met alle gevolgen van dien (vervuiling, met verrotting tot gevolg). In totaal wordt 25% van de totale gootlengte voorzien van zo´n vide. “Het is niet noodzakelijk de volledige gootlengte te voorzien van een Vogelvide, want dat wordt toch niet gebruikt, ” aldus Timmer. “Als van elke 12 meter drie meter wordt uitgevoerd met een vide, zal uiteindelijk zo´n 13 kilometer zijn voorzien van een nestgelegenheid voor de vogels. Wij denken hiermee ook aan de vogelstand in de regio Drenthe een goede bijdrage te kunnen leveren. ”

De eerste 400 woningen zijn uitgevoerd door respectievelijk Nijhuis Noord te Assen, Bouwbedrijf Geugjes te Sleen en Hilberink Bouwbedrijf uit Nieuw-Balinge. De volgende fase zal komend voorjaar worden opgestart.

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam