Roofs 2010-03-10 Schokkende details op één project

Dat op bouwprojecten niet altijd alle details even goed doordacht en uitgevoerd worden is geen wereldschokkende ervaring. Zo af en toe kom je projecten tegen waar, zo lijkt het, Murphy de hand in heeft gehad. De realiteit is echter dat door dakdekker en zinkwerker zoveel uitvoeringsfouten gerealiseerd zijn dat er wel problemen moeten ontstaan. Alleen al op het onderdeel dak zijn er zoveel afwijkingen dat je nauwelijks kunt geloven dat dit realiteit is. Om de details nader te belichten nemen we een klein deel hiervan onder de loep.
Leen Iseger, IKOBBKB bv
1. Achteropstand van de goot ingeknipt t.b.v. verholen goot
De uitmonding van de verholen goot in de mastgoot gaf blijkbaar een probleem. Om  afwatering te realiseren werd de achteropstand van de mastgoot over aanzienlijke hoogte ingeknipt en omgebogen.
De loodloketten bij de ontmoeting van pannendak en metselwerk overlappen elkaar zijwaarts niet, ondervorsten die over het lood verwerkt zijn i.p.v. andersom en lood dat onvoldoende in het panprofiel gedreven is. 
2. Ontmoeting metselwerk en nok met probleem loodwerk
3. Panhaak zonder aanhaking op aansluitende pannen
De ‘dambordsgewijze’ verankering  van de dakpannen zou in alle gebieden van het dak toegepast moeten worden. De dubbele panhaak grijpt niet in de naastliggende en niet in de onderliggende dakpan. M.a.w.: er is geen enkele verankering.
4. Soldeerwerk aan deklijst
Solderen van metselwerk afdekkende zinken deklijsten in de dakhelling vereist enig vakmanschap. Als dat vakmanschap ontbreekt, dan ontstaan er lelijke vreemdsoortige  verbindingen.
5. Panondersteuning d.m.v. verzinkte strip; ook hier geen panhaak
Door een onjuiste detaillering zijn thermisch verzinkte strips op de panlatten geplaatst, ter ondersteuning van de dakpan. Probleem is echter dat de verankering van de dakpannen  nu een extra probleem oplevert. De dakpannen zijn in deze situatie geheel niet verankerd door het ontbreken van een bevestigingspunt.

Zoomlatten langs kilgoten dienen tenminste 30 mm afgedekt te worden door geslepen dakpannen. Op de zoomlatten dient een wering tegen ratten en muizen te worden aangebracht  (conform Bouwbesluit). De verplichte wering tegen schadelijk gedierte ontbreekt, zo ook de afdekking van de houten lat.
6. Zoomlat onvoldoende overdekt en ontbreken van wering tegen schadelijk gedierte
7. Soldeerverbinding en overlapping zinken onderdelen van onvoldoende kwaliteit
De verticale overlapping van zijwangbekleding over de verholen goot van zink dient minimaal 70 mm te bedragen. De naad staat open, er is dus geen overlap. Blijkbaar is hier ook solderen een kunst.
Loodvervangers blijken in de praktijk toch niet altijd de juiste oplossing. Om opwaaien c.q. van het metselwerk afstaan te voorkomen heeft men  het materiaal d.m.v. niet roestwerende nagels aan het metselwerk verankerd. De waterdichtheid laat te wensen over ondanks een aangebrachte kit dichting.
8. Loodvervanger in bedenkelijke toepassing
9. Overlapping loodvervanger en kleefkracht van bedenkelijke kwaliteit
10. Solderen is een vak; siliconenkit en zink gaan niet samen
De ontmoeting van zink en steenachtig materiaal geeft in het getoonde detail een probleem. Siliconenkit blijkt, door werking van het zink, ook niet afdoende. Solderen onder een hoek vereist kunde.
11. Los getrokken ondervorstrol: herprofileren lukt niet meer.
Lostrekken en opnieuw aanbrengen van een nokrol is niet mogelijk. Resultaat: oordeel zelf.
12. Asfaltnagel in verstek deklijst opgenomen; door werking los geraakt
De zinken deklijsten op de overgang van plat dak met  boeiboorden van de dakkapel dient (i.v.m. werking en windbelasting) met klangen gefixeerd te worden. De klangen ontbreken. Fixering vindt plaats door uitsluitend in het verstek een asfaltnagel door het zink te drijven. De nagelkop is met soldeertin afgewerkt. Resultaat: door werking is de asfaltnagel los gewerkt. De deklijst kan zonder moeite opgelicht  worden.
13. Deklijst dakkapellen ligt volledig los
14. Metselwerk zij- afdekking uit zink hangt geheel los
De zinken bekleding van het metselwerk (loodloketten vergeten??) hangt volledig los. Door windbelasting zal de bekleding hevig klapperen.
15. Paniek voegdichting met volle patroon siliconenkit
Een grote naad tussen zinken deklijst en aansluitend metselwerk wordt afgedicht door een volle patroon siliconenkit leeg te spuiten.
16. Standleiding tegen de gootbeugel aan: probleem gecreëerd.

Gootbeugels dienen tenminste 60 mm vrij te blijven van de uitloop t.b.v. van werking van de goot. Deze gootbeugel is strak tegen de uitloop aan geplaatst.
17. Ontmoetingen van verschillende materialen.
Oplossingen vereisen voldoende vakmanschap en materialen die op de juiste wijze aangebracht kunnen worden.
Uiteraard is het zaak dat deze materialen zelf ook voldoende doordacht zijn en in de toegepaste situatie verwerkt kunnen worden. In de getoonde situatie zal een combinatie van wind en regen/sneeuw aanleiding zijn tot aanzienlijke lekkages.
Conclusie
Duidelijk is dat herstelwerkzaamheden in de getoonde omstandigheden handenvol geld vereisen. Vooral als men zich realiseert dat de op dit project getoonde detailoplossingen verschillende malen voorkwamen. In soortgelijke omstandigheden zullen verantwoordelijke personen zich nu achter de oren krabben met de vraag: “Is dat bij ons ook zo?”  Ongemerkt is de kwaliteit van geleverd werk naar een niveau gedaald dat nauwelijks meer gesproken kan worden van ‘vakwerk zoals we dat destijds geleerd hebben’.
Achteraf oplossen van dakproblemen is altijd kostbaar. De bijkomende steigerkosten voor de veilige uitvoering van het herstelwerk geven op zich al een aanzienlijk kostenpost. Dergelijke kosten/problemen zijn te voorkomen door in zee te gaan met gecertificeerde bedrijven. Vooraf detailoplossingen kritisch belichten en te bespreken voorkomt veel ellende achteraf..
Veel bouwdisciplines kunnen uitgevoerd worden door gespecialiseerde (onder) aannemers. Deze vakspecialisten zijn steeds vaker procesgecertificeerd. Gecertificeerde bedrijven worden geregeld gecontroleerd  tijdens de uitvoering op de bouw. Voorbeelden van certificatieregelingen op hellende daken en gevels zijn BRL 1513: Dakdekken Hellende Daken met de scope:
- dakpannen
- golfplaten
- vezelcement leien
- natuursteen leien (maasdak)
- prefab dakconstructies
- prefab dakvensters
 BRL 5212 met de scope:
- zinken en koperen dak-, gevel- en gootconstructies.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam