Roofs 2010-03-08 Platform voor de internationale dakenbranche

Het bestuur van de Internationale Federatie van Dakdekkersorganisaties (IFD) kwam van 5-7 februari 2010 bij elkaar in het Poolse Muszyna. De bijeenkomst werd gehouden tijdens het sportevenement de IFD Fakro Ski World Cup, dat de IFD in samenwerking met de Poolse dakvensterfabriek Fakro organiseerde (zie elders in dit nummer). Tijdens een persconferentie werd de internationale pers bijgepraat over de voortgang van de verschillende activiteiten.

De IFD werd in 1952 opgericht als een internationale federatie van voornamelijk Duitstalige branchevereniging uit de dakdekkerbranche. De afkorting staat oorspronkelijk voor Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks e.V. In de loop der tijd is de federatie uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met een uitgebreid ledenbestand. De leden zijn de diverse brancheverenigingen uit verschillende landen, en de partners waar de federatie mee samenwerkt zijn de meest uiteenlopende fabrikanten voor producten voor zowel het platte als het hellende dak. Voordat een branchevereniging lid kan worden, is het eerst een periode gastlid. Momenteel is de Roof- and Facades Federation uit Estland gastlid, en zijn gesprekken gaande over een lidmaatschap van de Roemeense delegatie.

Tijdens de persconferentie op 7 februari werd met name Fakro bedankt voor de inzet voor de organisatie van het sportevenement, waarmee dakdekkers uit verschillende landen in staat werden gesteld ervaringen uit te wisselen. Door het uitgebreide fabrieksbezoek met productpresentatie werd de delegatie van IFD op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dakvensters.

Begin kader

Het bestuur van de IFD bestaat uit:

President: Gordon Penrose (Belfast, Noord-Ierland)
Senior vicepresident: Sándor Horváth (Szentendre, Hongarije)
Junior vicepresident: Piet Jacobs (Wanssum, Nederland)
Directeur: Detlef Stauch (Marburg, Duitsland)

Einde kader

Platform

De IFD stelt zich ten doel te fungeren als platform voor al deze organisaties, teneinde de kwaliteit van het werken op daken verder te verbeteren. IFD-president Gordon Penrose stelde het tijdens de persconferentie als volgt: “Goede producten dienen op een juiste manier te worden aangebracht. Daarom moet de expertise van de producten worden gedeeld. Kennis van het product betekent dat het product ook met respect zal worden behandeld.” De IFD organiseert daarom producttrainingen, initieert dakdekkeropleidingen, organiseert het Wereldkampioenschap Dakdekken voor jonge dakdekkers en tevens diverse sportevenementen voor dakdekkers.

Penrose noemde de gesprekken tijdens de conferentie vruchtbaar en praatte de aanwezigen bij over de voortgang van de activiteiten van de federatie. Deze activiteiten behelzen alle disciplines die op een plat of hellend dak worden toegepast.

Zo vertelde Penrose dat gesprekken gaande zijn met een Roemeense delegatie om toe te treden tot de IFD. In Roemenië is de dakenbranche hard bezig zich verder te professionaliseren met de oprichting van een branchevereniging en de toetreding tot de federatie. Ook vertelde Penrose dat de Poolse branchevereniging PDS in samenwerking met IFD bezig is een dakdekkersschool te openen in Warschau om op deze manier ook in Polen de kwaliteit van werken verder te bevorderen. Ook in Nederland is de IFD overigens nauw betrokken bij de diverse dakdekkersopleidingen.

Penrose: “Wat in veel landen de stand der techniek is, is in andere landen nagenoeg onbekend. Door de diverse organisaties met elkaar in contact te brengen, wordt kennis uitgewisseld en worden innovaties breder bekend.”

EurActive Roofer
Het aantal leden van de IFD stijgt de laatste jaren aanmerkelijk en daarmee ook het aantal activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is het EurActive Roofer project. Dit project heeft tot doel hulp­middelen te ontwikkelen die een actief dak mogelijk maken. Door ontbrekende normering is de kwaliteit van nieuwe dakproducten niet altijd toereikend. Ook verkeerde installatie van kwalitatief goede producten leidt tot schadegevallen. Het project EurActive Roofer is officieel afgesloten in het voorjaar van 2008, maar hieruit zijn verschillende andere projecten voortgevloeid, waar IFD eveneens nauw bij betrokken is.
Penrose vertelde dat de aandacht zich op dit gebied zal richten op de gehele schil van het gebouw. Overigens is, mede als gevolg van het EurActive Roofer-project, per september 2009 dr. ir. Chris Geurts aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven benoemd tot hoogleraar ‘Technology of the Building Envelope’. Deze nieuwe leerstoel is in het leven geroepen om fundamenteel onderzoek uit te kunnen voeren naar de veranderende functie van de buitenschil van het gebouw (zie Roofs 8-2009).
Wereldkampioenschap
Met het Wereldkampioenschap voor jonge dakdekkers stimuleert de IFD de jonge generatie dakdekkers. Het kampioenschap is onderverdeeld in dakdekken voor het hellende en het platte dak. Ook het metalen dak vormt een onderdeel van het kampioenschap. Doel van het kampioenschap is niet alleen het stimuleren van jong talent, maar ook het aan de buitenwereld  tonen van de prestaties van de participerende dakdekkers, waarmee ook wordt benadrukt dat voor een goed dak vakmanschap is vereist. Op deze manier fungeert het wereldkampioenschap als een uithangbord voor de internationale dakdekkersbranche.
De IFD kijkt terug op een geslaagd sportevenement waarbij de diverse aangesloten landen hun kennis en expertise hebben kunnen uitwisselen. Het eerstvolgende congres zal in november 2010 in Belfast worden georganiseerd. Dan zal ook het wereldkampioenschap voor jonge dakdekkers worden gehouden. Op 18 juni 2010 zal in Birmingham, op de prestigieuze golfbaan van The Belfry, het derde IFD Golf Tournament worden georganiseerd.

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam