Roofs 2010-02-31Nieuwslijn

AGENDA

24-27 februari 2010: Dach+Holz 2010. Messe Keulen. Info: www.dach-holz.de

25 februari-7 maart 2010:  Batibouw 2010. Brussels Expo. Info: www.batibouw.be

16-18 maart 2010: Bouwbeurs Zuid-Nederland. Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Info: www.bouwbeurszuid.nl

24-26 maart 2010: Bouwbeurs Noord-Nederland. TT Hal te Assen. Info: www.bouwbeursnoord.nl

28-29 mei 2010: 14th International Passive House Conference. Congress Center Dresden (D). Info: www.passivhaustagung.de

27 april 2010: Nationale Isolatiedag. NOA Afbouwcentrum te Veenendaal. Info: www.nationaleisolatiedag.nl

 

In Memoriam Kees Schadee (1959-2010)

Kees Schadee, directeur Intradak, is overleden.

Na zijn HTS diploma werktuigbouw te hebben behaald begon Kees in 1984 zijn loopbaan als vertegenwoordiger bij Eriks, een bedrijf gespecialiseerd in werktuigbouwkundige afdichten. Voor hem geen ideale start, maar ook in die tijd was sprake van economische crisis en Kees was blij dat hij een baan had. Eenmaal bekend in het wereldje en door zijn grote werklust kon hij al gauw aan de slag bij SAB, waar hij gevel- en dakbeplatingen verkocht.

Toen hij daarna als vertegenwoordiger in België bij De Boer aan de slag ging was hij voor de rest van zijn leven aan het dak verknocht. Zijn volgende stap was een opmerkelijke, hij ging bij Gebr. Kooy uit Enschede aan de slag. Hier startte hij als projectleider kunststofdakbedekking in de vestiging Rotterdam, maar verdween al snel naar de hoofdvestiging in Enschede om hier de divisie Kunststofdakbedekking te gaan leiden.

Hier in Enschede leek hij zijn plek te hebben gevonden en stond hij aan de wieg van de introductie van de moderne kunststoffolies zoals Hypalon en EP. Maar door de structuur van  Gebr. Kooy en zijn eigen ondernemersambities kreeg hij uiteindelijk toch niet de voldoening die hij zocht. Toen hij dan ook de kans kreeg om mede-eigenaar te worden van het noodlijdende Intradak was de keuze snel gemaakt. Vanaf 1999 waren Intradak en Kees Schadee dan ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hier was Kees op zijn plaats en kon hij zijn ondernemerschap bewijzen. Mede door de inzet van Kees werd Intradak weer een gezond bedrijf dat bestaande activiteiten uitbreidde en nieuwe marktsegmenten onderzocht.

In augustus 2008 werd slokdarmkanker bij Kees geconstateerd. Ondanks deze ziekte en intensieve therapieën bleef hij zo goed als mogelijk leiding geven aan Intradak. 

Kees was bij Intradak de bekende spin in het web maar door zijn ziekte kon hij het bedrijf op den duur niet meer de leiding geven die het nodig had. De economische recessie en de ziekte van Kees leidde ertoe dat een faillissement van Intradak niet uit kon blijven

Kees Schadee overleed op 21 januari 2010. Hij is 50 jaar geworden. 

Wij wensen Vera en zijn zonen Leon en Wilco veel sterkte in deze zware tijd.

Deurwaarder aanwezig bij vernietiging folders

Aabo Trading heeft een Kort Geding dat Wédéflex net voor Dak Event heeft aangespannen verloren en heeft de productnaam aangepast. Op 1 februari zijn op last van de deurwaarder 15.000 folders vernietigd. De toevoeging ‘D4’ is hiermee uit alle reclame-uitingen van de dakgroothandel verwijderd. Aabiflex 446K14 is een bitumineuze dakrol, 110cm breed met twee inwendig liggende wapeningen, die zich volgens de dakgroothandel kwalitatief in het topsegment van de dakrollenmarkt bevindt.

Blijkens een schriftelijke verklaring die tijdens het proces werd aangeboden, afkomstig van de prof. ir. N.A. Hendriks directeur van BDA Keur, zijn er overigens geen bitumen dakbanen bekend die de huidige D4 norm waarmaken t.a.v. het criterium Slagweerstand waar momenteel de aanduiding D4 op toeziet.

Van Keulen bv wint Promotieprijs Woensdrecht

Van Keulen loodgieters- en leidekkersbedrijf uit Ossendrecht heeft de Promotieprijs Woensdrecht 2009 gewonnen. Burgemeester Marcel Fränzel overhandigde de prijs tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Hoogerheide aan directeur/eigenaar Jurgen van keulen. Het bedrijf heeft de prijs gewonnen vanwege zijn innovatieve, enthousiaste en onderscheidende manier van werken, waarmee het de gemeente Woensdrecht op de kaart heeft gezet.

De Promotieprijs wordt ieder jaar uitgereikt als blijk van waardering, en ter aanmoediging en stimulering voor een persoon, instantie, vereniging of bedrijf uit de gemeente Woensdrecht. “Van Keulen durft op een stabiele en slagvaardige manier te ondernemen en wist zelfs in deze economisch moeilijke tijd een stijging van het aantal arbeidsplaatsen en prestigieuze opdrachten te realiseren,” lichtte burgemeester Fränzel de toekenning toe.

Het bedrijf onderscheidde zich o.a. bij het werk aan het Centraal Station in Antwerpen, de basiliek in Oudenbosch, de Sint-Jan kerk in ’s-Hertogenbosch, het Kasteel van Breda, Slot Zeist en het operagebouw van Antwerpen.

Stichting KOMO van start

Stichting KOMO is vanaf 1 januari 2010 vanuit Gouda voortvarend gestart met de werkzaamheden voor KOMO certificering van producten, processen en diensten in de bedrijfstak bouw. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het bestendigen en uitbouwen van de marktpositie van het KOMO-keurmerk. Daarnaast zijn vergroting van de toegevoegde waarde, evenals de betrouwbaarheid van de KOMO certificering voor alle sectoren in de bouwkolom, belangrijke doelstellingen in het meerjarenbeleidplan van de Stichting.

Stichting KOMO wil dit alles realiseren door in het bestuur alle belanghebbende partijen binnen de bouw te betrekken. De rol van onafhankelijk voorzitter wordt ingevuld door Henry Meijdam. Momenteel vervult hij diverse functies die gerelateerd zijn aan de bouwnijverheid of de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zo is hij voorzitter van de VROM-raad (Adviesorgaan van de regering en het parlement), algemeen directeur van het leerwerkbedrijf ESPEQ voor de bouwnijverheid en algemeen directeur van het kennisnetwerk CURNET.

Het bestuur wordt ondersteund door de KOMO Adviesraad (KAR). De KAR heeft ook een belangrijke rol bij de voordracht van bestuursleden. Deelname aan de KAR staat open voor alle brancheverenigingen binnen de bouwsector die KOMO een warm hart toedragen. Branches die vanaf het begin betrokken willen worden bij het beleid en activiteiten van de stichting KOMO worden uitgenodigd zich snel aan te melden.  

Inmiddels is het bureau van de stichting KOMO volledig operationeel. Lodewijk Niemoller is met ingang van 1 januari 2010 benoemd in de functie van directeur van Stichting KOMO. Hij was als NVTB-vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht van stichting Bouwkwaliteit (SBK) al vanaf het eerste moment betrokken bij de oprichting van de Stichting KOMO. Hij heeft in zijn carrière veel ervaring opgedaan binnen de bouw, certificatie en bouwtoelevering. Sinds 1994 werkte hij als directeur voor diverse brancheverenigingen binnen de bouwtoelevering.

Nederlands-Duits zonne-energie-forum

Nederlandse ondernemingen hebben tijdens het Nederlands-Duits zonne-energie-forum in de KvK Midden-Nederland in Utrecht de gelegenheid om met de Duitse koplopers op het gebied van zonne-energiesystemen in contact te komen. De Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) organiseert dit forum op dinsdag 16 maart 2010 om kennis over de nieuwste technieken en innovaties op het gebied van zonne-energie uit te wisselen tussen ondernemers uit beide landen.

“Zonne-energie is één van de meest stabiele en toegankelijke bronnen van duurzame energie”, zegt Anouk de Jong, energie-expert van de DNHK. “Daarnaast heeft deze energiebron in Duitsland al bewezen een goede economische stimulans te kunnen geven. Zo neemt het Duitse RWE deel aan de Zuid-Spaanse zonne-energiecentrale ‘Andasol 3’, de toekomstig grootste zonne-energiestandplaats van Europa, die een half miljoen mensen van stroom moet voorzien.” De betrokkenheid van de grote energiereuzen bij dit soort projecten zorgen ervoor dat ook de nichespelers hiervan profiteren. De Duitse zonne-energiebedrijven Q-Cells, Solarworld en Solon boekten in de afgelopen tijd al behoorlijke beurswinsten.

“Als Nederland nog een voortrekkersrol wil gaan spelen als het gaat om duurzame energie, dan is het noodzakelijk de krachten te bundelen en kennis te delen met het buurland”, aldus de Jong. “Innovaties worden immers gestimuleerd door grensoverschrijdende samenwerking tussen MKB-bedrijven”. Vooral bouwbedrijven, projectontwikkelaars, gemeenten en architecten zullen baat hebben bij de innovaties die tijdens het forum gedemonstreerd worden en die tot nu toe toch voornamelijk nog uit Duitsland komen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het e-mailadres a.dejong@dnhk.org.

Tweede editie Nationale Isolatiedag

De Nationale Isolatiedag die in 2009 voor het eerst werd gehouden, was volgens de organisatie een groot succes. Nu de roep om duurzaam bouwen en vergaande isolatie van woningen en gebouwen steeds luider wordt, is besloten om op 27 april 2010 voor de tweede keer de Nationale Isolatiedag te organiseren.

De organisatoren, Stichting Spaar het Klimaat en de Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven (VENIN), hebben gekozen voor dezelfde succesvolle formule als vorig jaar. Centraal in deze formule staat informatie overdracht en het informeel met elkaar in contact brengen van de verschillende doelgroepen. Standhouders krijgen op de infomarkt de beschikking over kleine uniforme stands. Daarnaast worden een grote serie informatieve lezingen gehouden van maximaal vijftien minuten.

De Nationale Isolatiedag is met name bedoeld om beslissers bij opdrachtgevers, adviseurs, woningcorporaties, aannemers en overheid te informeren over de niet te onderschatten bijdrage die isolatie kan leveren aan energiebesparing en de beperking van de CO2 uitstoot.

 Licentieovereenkomst dakexpert en groenspecialisten

In het onlangs opgerichte bedrijf Greenproof hebben groenspecialist De Pré Groenprojecten en dakexpert Kimmenade Nederland bv de krachten gebundeld om groendaken te realiseren. Om opdrachtgevers in het hele land de vereiste garantie te bieden, evenals één aanspreekpunt plus de nodige kennis, is het bedrijf vanaf 20 januari bovendien licentieovereenkomsten aangegaan met diverse groenexperts in Nederland. Dit resulteert in een samenwerking die van voorbereiding tot uitvoering onder één dak plaatsvindt. Het bedrijf biedt opdrachtgevers in de bouw een verzekerde garantie van 10 jaar op de waterdichtheid, de werking van het systeem en de ontwikkeling van het groen.

Inmiddels zijn er al diverse projecten onder dit label aangelegd. De locale experts die deze licentieovereenkomst hebben getekend zijn: Boogaart Almere bv uit Almere, Berkelgroen bv uit Lochem, Flora Nova bv uit Ophemert, Rooden bv uit Meerssen en Stoop Groenvoorziening uit Waarland. Greenproof gaat zich in de toekomst ook bezighouden met de integratie van groendaken met zonnecellen, extra waterberging en groene gevels.

Wienerberger introduceert nieuwe onderdakfolies
Wienerberger heeft haar assortiment KoraTech niet keramische daktoebehoren uitgebreid met drie typen onderdakfolies: de KoraTech onderdakfolie Classic, Classic Super en de KoraTech onderdakfolie Premium S. Deze onderdakfolies zijn waterdicht en tegelijk dampdoorlatend.
De KoraTech Classic, geschikt voor hellende daken vanaf 20º, is opgebouwd uit drie lagen polypropyleen en is geschikt als waterkerende toepassing in het kilbereik, bij dakdoorbrekingen en waar extra waterkering noodzakelijk is. Indien een gewapende folie toegepast dient te worden kiest u voor de Classic Super. De KoraTech onderdakfolie Premium S is speciaal ontwikkeld als waterkerende folie op flauw hellende daken tussen de 10º en 20º. Deze PU gecoate polyestervliesfolie is tevens voorzien van een kleefstrook.
De onderdakfolies worden geleverd met KOMO-keur en zijn voorzien van CE-markering.

Subsidieregeling duurzame energieproductie 2010 op 1 maart open

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in de Staatscourant van 22 januari 2010 de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2010 (SDE) gepubliceerd. De regeling treedt op 1 maart in werking.

In de SDE 2010 worden alle categorieën duurzame energieopwekking gesubsidieerd die ook in 2009 al voor subsidie in aanmerking kwamen. Daarnaast is er sprake van een uitbreiding van de categorie wind op land voor grote molens en is in 2010 tevens SDE-subsidie beschikbaar voor grote WKK-installaties.

Bij de berekening van de subsidies is gekeken naar de gemiddelde kostprijs van de verschillende opties voor duurzame energie. De subsidie vult de opbrengst uit de verkoop van energie gedurende de levensduur van de installatie aan, zodat de onrendabele top wordt gesubsidieerd. De subsidie varieert dus jaarlijks met de ontwikkeling van de energieprijs. Energieprijs en SDE-subsidie tellen op tot het in de regeling vastgestelde basisbedrag.

Nieuw opleidingscentrum rietdekkers

In november 2009 is het nieuwe opleidingscentrum voor rietdekkers in Genemuiden feestelijk geopend. Gelijktijdig werd de naam van de praktijkhal onthuld: de Harm Kroeshal. Harm kroes is de voorzitter van de Rietdekkers Opleiding Nederland (RON).

NEN onderzoekt behoefte norm registratie arbeidsongevallen

In Nederland worden arbeidsongevallen niet op uniforme wijze geregistreerd. NEN inventariseert daarom of er behoefte is aan een norm of richtlijn voor de registratie van arbeidsongevallen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij NEN.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers verplicht om arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder te melden. Daarnaast dient de werkgever een vorm van registratie bij te houden van de gemelde arbeidsongevallen en van de arbeidsongevallen die geleid hebben tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.

Indien er voldoende interesse is, zal NEN een projectgroep inrichten die zich bezig gaat houden met de ontwikkeling van de norm of richtlijn. Organisaties die interesse hebben om deel te nemen, kunnen contact opnemen met ir. Mirjam van der Gugten, consultant NEN Arbeid, telefoon (015) 2 690 357 of e-mail naar arbeid@nen.nl.

Berekeningsmethode voor mechanische eigenschappen van triplex gepubliceerd

Voor de berekening van de buigsterkte en –stijfheid van triplex is een nieuwe norm in ontwikkeling. Het normontwerp, NEN-EN 14272, is gepubliceerd en voor commentaar beschikbaar. De sluitingsdatum voor commentaren van belanghebbende partijen is 10 april 2010. De norm geeft ook methoden voor de berekening van de druksterkte en de schijf- en vlakafschuiving en voor de dichtheid van de samenstellende lamellen. De methoden zijn van toepassing op zowel symmetrisch als niet-symmetrisch opgebouwde platen. De uitkomsten kunnen onder voorwaarden worden gebruikt in berekeningen volgens de Eurocode voor houtconstructies (NEN-EN 1995-1-1).

Faalkosten aanhoudend probleem in de bouw- en installatiesector

Op dit moment schatten aannemers de totale faalkosten in op bijna 11% van de totale omzet, terwijl dit percentage in 2001 nog op ruim 6% lag. Ook architecten en installateurs zien in faalkosten nog steeds een groot knelpunt in de bedrijfsvoering. Dit komt volgens de onderzochte partijen vooral doordat de bouw geen lering trekt uit voltooide projecten om toekomstige projecten beter voor te kunnen bereiden en uit te voeren. Hiermee samenhangend vinden vooral aannemers, dat projecten slecht voorbereid worden, waardoor er tijdens de uitvoeringsfase veel technische aanpassingen nodig zijn. Ook in 2005 vormden deze punten de belangrijkste oorzaken voor faalkosten. Er kan dus gesteld worden dat er in de afgelopen jaren nog weinig tot niets veranderd is om de faalkosten succesvol aan te pakken. Dit alles blijkt uit onderzoek wat USP Marketing Consultancy het afgelopen kwartaal heeft uitgevoerd in opdracht van printerfabrikant Océ. Océ is tevens wereldmarktleider op het gebied van systemen en software voor het produceren van grootformaat technische tekeningen.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam