Roofs 2009-10-18 Veiligheid van A tot Z

In 1909 begon Dirk Hütter in Amsterdam een opticienbedrijf. Honderd jaar later, in 2009, is het bedrijf uitgegroeid tot de landelijk actieve specialist in valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen Hütter Veiligheid uit Hoofddorp. Het eeuwfeest van het bedrijf is aanleiding met directeur Paul van Valkenhoef stil te staan bij het bedrijf: de historie, de huidige activiteiten en – niet te vergeten – de toekomst.

 

Op het eerste gezicht is de ontwikkeling van opticien naar veiligheidsspecialist een tikje vreemd. Maar bij nadere beschouwing zit er een logica in. Het oorspronkelijke opticienbedrijf had in Amsterdam verschillende vestigingen. Als gevolg van de vraag van de klant verhandelde men al snel ook veiligheidsbrillen, lasbrillen en gehoorbescherming. Oprichter Dirk Hütter en zijn zoon Johan begonnen met de import van dit soort producten uit de Verenigde Staten. Het bedrijf werd dan ook tweeledig actief, enerzijds als opticien, anderzijds als leverancier van PBM’s, waarbij het accent steeds meer op de laatste activiteit kwam te liggen. Uiteindelijk is dan ook besloten de activiteiten te splitsen. Hütter Veiligheid ging als gevolg hiervan zelfstandig door en ontwikkelde zich steeds breder. Naast producten als adembescherming, veiligheidskleding en PBM’s voerde men sinds begin jaren ’80 ook valbeveiliging.

De huidige directeur Paul van Valkenhoef kwam in 1964 als medewerker bij Hütter Veiligheid werken; 10 jaar later werd hij directeur van het bedrijf. In 1989 werd het huidige kantoorpand in Hoofddorp betrokken. Van hieruit verzorgt men de verkoop, bedient men de klant met advies, assembleert men veel producten zelf en is men actief bezig met productontwikkeling.

 

Hoe richt je het dak veilig in?
“Het bedrijf is wel 100 jaar, maar in de jaren ’80 zijn wij ons actief bezig gaan houden met valbeveiliging. Sinds die tijd hebben wij ons op een heel specifieke manier ontwikkeld. Wij zijn van mening dat veiligheid niet alleen een kwestie is van spullen verkopen, maar ook een kwestie van de juiste begeleiding, het juiste advies en de juiste montage. Wij leggen in onze activiteiten een grote nadruk op de bijbehorende dienstverlening en hebben dan ook een sterk adviserende rol. Wij gaan in gesprek met bouwbedrijven, gebouweigenaren, architecten, etc. over de vraag: hoe richt je het dak veilig in? Een dak is niet veilig als er een aantal ankers op zijn gemonteerd. Is er gedacht aan een veilige toegang, is de positionering van de ankers juist? Er zit dus een heel verhaal achter de producten en de toepassing ervan en wij zetten onze kennis en know how in om opdrachtgevers en verwerkers optimaal te begeleiden. Wij geven ook trainingen en adviseren i.v.m. de RIE, etc. Ook voeren wij op verzoek RIE’s uit. Bij veiligheid moet je altijd de totale situatie in de gaten houden en van A tot Z zorgen dat het in orde is.”

“In de huidige veiligheidsbranche heb je bedrijven die op een goede manier met veiligheid omgaan. Er zijn helaas ook bedrijven die denken dat je er met het plaatsen van een voorziening al bent. Wij benadrukken dat dakveiligheid een vak apart is en dat dit een hoge mate van bekwaamheid vereist. Dit geldt helemaal voor de installatie: het is bijvoorbeeld verplicht een trekproef uit te voeren om te kijken of de bevestiging goed is. Dit wordt te vaak nagelaten. Wij zijn daar, juist door onze veiligheidsgedachte, heel zorgvuldig in.”

 

Productontwikkeling
Een aantal jaar geleden is het bedrijf ook begonnen met het zelf ontwerpen en produceren van valbeveiligingsproducten. Hier zal het bedrijf zich ook in de toekomst sterk op richten. Van Valkenhoef: “Het gaat hier om nieuwe innovaties en de uitgangspunten hiervan zijn een gemakkelijke installatie, grote mate van gebruiksveiligheid, etc. Voordeel hiervan is dat wij mensen van de praktijk zijn.  Feitelijk ontwikkelen we de producten op een zodanige manier dat het werk er voor onszelf eenvoudiger op wordt. De klant heeft hier alleen maar voordeel bij.”

Een recent voorbeeld hiervan is de introductie van het nieuwe ankerpunt, de Scope Multi. Het is nu zowel te gebruiken als enkel ankerpunt als in een lijnsysteem. Het anker wordt bevestigd op een grondplaat en met vier bevestigers aan de ondergrond bevestigd. De basisplaat wordt na installatie geheel overlaagd met dakbedekking en is dus waterdicht.

Bijzonder aan deze nieuwe ankerpaal is het ingebouwde dempingssysteem en de conische vormgeving. Hierdoor worden de krachten die vrijkomen bij een val voor een groot deel afgedragen op de  ankerpaal zelf. Het anker is bevestigd op een grondplaat, die eveneens een groot deel van de krachten opneemt. Op deze manier is het anker minder afhankelijk van een sterke onderconstructie. Bovendien wordt door de conische vormgeving voorkomen dat in een lijnsysteem door de voorspanning van het systeem de eind- en hoekpunten doorbuigen.

Van Valkenhoef legt uit: “De meeste systemen zijn erop gebaseerd dat ze bij belasting van het anker knikken. De sterkte en de dikte van de ondergrond zijn dan bepalend voor de vraag of het anker toegepast kan worden of niet. Op metalen-, gasbetonnen of kanaalplaat daken is gebruik van een anker óf niet mogelijk, óf gecompliceerd omdat gebruik moet worden gemaakt van contraplaten of verstevigingen van de dakconstructie. Dit werkt kostenverhogend en levert m.b.t. waterdichtheid een kwetsbare plek in de ondergrond op.”

Het anker is in samenwerking met de TU Delft ontwikkeld. In het anker is een systeem voor krachtendemping aangebracht. Bij een val treedt het dempingssysteem in werking en deformeert het bovendien het anker. Tevens kantelt het anker bij belasting tot het nagenoeg horizontaal is. Op deze manier worden de zijwaartse krachten gereduceerd. De resterende valkrachten worden opgevangen door de grondplaat en de bevestigingen aan de ondergrond. Andere opvallende eigenschappen zijn dat het ankeroog 360 graden draaibaar is en het anker en afdekplaat worden uitgevoerd in signaalkleur. “Door de grote absorptiekracht zijn minder ankers nodig om het dak te beveiligen,” aldus Van Valkenhoef. “Het anker is door notified body Satra UK getest en goedgekeurd volgens de EN 795.”

 

Geen compromis
“Internationaal gezien loopt de Nederlandse veiligheidsbranche voorop,” vertelt Van Valkenhoef. “Wij gaan dit anker dan ook internationaal op de markt zetten, met name in Scandinavië en Duitsland hebben we goede contacten die erg enthousiast zijn over de Scope Multi. Tijdens de veiligheidsbeurs A+A in Düsseldorf (3-6 november) zullen wij het anker verder onder de aandacht brengen. Hoewel de installatie van dit anker relatief eenvoudig is, blijft het werk voor specialisten. Wij zullen daarom veel aandacht besteden aan begeleiding en training en zorgen voor de installatie door een specialist. Wij blijven onze producten van begin tot eind begeleiden. Als het om veiligheid gaat, mag er geen compromis worden gesloten.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam