Roofs 2009-03-16 David Kemena nieuwe directeur van Dakmerk

Sinds 1 januari 2009 fungeert David Kemena als de nieuwe directeur van Dakmerk. Zijn voorganger Lo Stuip is per 1 maart teruggetreden. In dit interview zet Kemena zijn toekomstig beleid uiteen.

Tot 2005 was Kemena Commercieel Directeur bij NedZink. Hij was direct betrokken bij de succesvolle ombouw van het verouderde Billiton Zink, naar een zelfstandige moderne walserij, NedZink.  Na een onplezierig vertrek in augustus 2005, wegens een directiewisseling, heeft Kemena gebruik gemaakt van de vroeg pensioenregeling binnen de Metalectro, de zogenoemde TOP. Hoewel deze regeling naar eigen zeggen ‘top’ is, bleef het echte Zwitserleven gevoel ontbreken. Toen hij dan ook via Roofs vernam dat bij Dakmerk de functie van directeur vacant zou worden, was de deal vrij snel gesloten.

 

Kwaliteitskeurmerk
Dakmerk geldt al jaren als een belangrijk kwaliteitskeurmerk: het is het enige door het Ministerie van Economische zaken officieel erkende kwaliteitskeurmerk voor de dakdekkerbranche. De stichting beschikt daarbij over een eigen waarborgfonds waar opdrachtgevers een beroep op kunnen doen wanneer een erkenninghouder, om wat voor reden ook, niet meer aan zijn garantieverplichtingen kan voldoen. De 30 bij de stichting aangesloten dakdekkerbedrijven vormen een landelijk dekkend netwerk. De erkenninghouders verplichten zich te werken volgens strikte richtlijnen, de zogenoemde vakwerkrichtlijnen, waarin alle relevante normen en BRL’s op dakdekkergebied zijn verwerkt, inclusief de Arbo-wetgeving. Middels veelvuldige inspecties op het werk, onafhankelijk uitgevoerd door BDA, en controle op solvabiliteit, wordt gegarandeerd dat de opdrachtgever goed werk krijgt.

Kemena heeft na zijn studie werktuigbouw gewerkt in bouwgerelateerde bedrijven. Eerst als projectleider utiliteitsprojecten bij Flakt, een producent en installateur van klimaatinstallaties. Bij Flakt kwam hij in de commercie terecht.  Daarna heeft hij in diverse commerciële functies gewerkt bij Remeha, Burnham en Koninklijke Maatschappij Hamburger. Bij Dakmerk hoopt hij minimaal vijf jaar actief te kunnen zijn. “Over vijf jaar ben ik 67, wellicht dat ik het dan wat rustiger aan wil doen. Tot die tijd vind ik het een prachtige uitdaging om mijn kennis op het gebied van management, maar vooral van marketing en communicatie aan te wenden om Dakmerk als kwaliteitsorganisatie, waar mogelijk, nog beter op de kaart te zetten”.

Om zijn kennis van het platte dak te vergroten en meer gevoel met de erkenninghouders te krijgen, is Kemena van plan enkele cursussen te volgen. “Maar ik ben niet van plan me teveel bezig te houden met techniek,” vertelt hij. “Anderen zijn daar sterker in. De positionering en uitbouw van de kwaliteitsorganisatie in de markt zie ik als mijn belangrijkste opgave.”

 

Zelfstandig
Voor zijn voorganger Lo Stuip heeft Kemena veel waardering. “Stuip heeft met veel energie het keurmerk uitgedragen en hij heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat de organisatie is wat ze nu is: een sterke kwaliteitsorganisatie die goed is voor een gezamenlijke omzet van zo’n 160 miljoen euro en die bestuurd wordt door de aangesloten erkenninghouders. Middels een Raad van Advies, een Technische Commissie en een actief bestuur is de organisatie nauw betrokken bij de laatste ontwikkelingen in de markt en op technisch gebied (zoals groen- en energiedaken). Vanuit deze krachtige organisatie, welke opdrachtgevers veel vertrouwen inboezemt, kunnen wij zelfs op het gebied van productkwaliteit, een sturende rol spelen richting fabrikanten en leveranciers.”

Een speerpunt van het beleid van Kemena zal zijn dat Dakmerk binnen de markt duidelijk een eigen gezicht behoudt. “In de dakdekkerwereld zijn veel verschillende partijen werkzaam, ieder op zijn eigen gebied, maar ook overlappend. Het is voor ons goed om met deze partijen samen te werken tot nut van de branche en van onze opdrachtgevers en erkenninghouders. Zo hebben wij zoals gezegd de controle op de kwaliteit van de uitvoering van het werk van de erkenninghouders uitbesteed aan BDA. Ook op het gebied van techniek werken wij met enige andere marktpartijen samen. Deze samenwerking  mag echter nooit de eigen identiteit of de te volgen koers van de Dakmerk organisatie in de weg staan. We willen de lijnen van de stichting, als onafhankelijke organisatie, zuiver houden. Om deze zelfstandigheid te versterken zou het nuttig kunnen zijn op een voorzichtige manier het aantal erkenninghouders uit te breiden tot zo’n 200 miljoen euro gezamenlijke omzet. Door de hoge kwaliteitseisen die wij aan onze erkenninghouders stellen is zo’n uitbreiding nog niet zo eenvoudig.”

Hoe kijkt Kemena tegen de op handen zijnde invoering van de NEN 6050 aan? “Dit is een dossier van voor mijn tijd. Ik begrijp dat diverse marktpartijen pas wakker werden toen de norm er al bijna was. De discussie begon dus eigenlijk te laat, met als gevolg bijna drie jaar vertraging. Natuurlijk staat Dakmerk als kwaliteitsorganisatie achter het streven van veilig werken, echter, het werken moet wel werkbaar blijven. Dit is naar mijn weten ook de insteek van Dakmerk richting de NEN commissie geweest. Zodra de norm van kracht wordt, zijn wij verplicht ons hieraan te conformeren.”

 

Communicatie
De eerste twee maanden van zijn aanstelling heeft Kemena samen met Lo Stuip bijna alle erkenninghouders bezocht om kennis te maken en de gedachten en meningen die er zijn te inventariseren. “Het is een enthousiaste club van betrokken en innovatieve ondernemers in de dakenbranche. Dat is erg belangrijk, want de kwaliteitsgedachte ontstaat voor een groot gedeelte uit de wisselwerking van en met de erkenninghouders. Wellicht dat de interne communicatie in deze nog wat kan worden verbeterd. De komende maanden wil ik dan ook komen met zowel een extern- als ook een intern communicatieplan. De erkenninghouders mogen daar dan over beslissen.”
 
“Belangrijk is dat Dakmerk zich actief blijft bezighouden met de kwaliteit van daken maken, daarin een eigen onafhankelijke koers vaart en deze gedachte samen met de aangesloten erkenninghouders weet te vermarkten richting opdrachtgevers. Ik heb er veel zin in, om daar de komende jaren, samen met de erkenninghouders mijn bijdrage aan te geven!”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam