Roofs 2008-09-47 Nieuwslijn

AGENDA

14-16 oktober 2008: Bouw Relatiedagen Hardenberg. Evenementenhal Hardenberg

28 oktober 2008: Symposium ‘Zonne-energie op het dak’. Corpus Congress Centre Oegstgeest.

30 oktober 2008: Symposium ‘Zonne-energie op het dak’. Evoluon Eindhoven.

4 november 2008: Symposium ‘Zonne-energie op het dak’. Abe Lenstra Stadion Heerenveen.

6 november 2008: Nationale Dakendag. Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht. Info: www.dakendag.nl

20 november 2008: SBR-bijeenkomst ‘Onderhoud is teamwork’. Groot Kievitsdal Baarn. Info: www.sbr.nl

9-14 februari 2009: Internationale Bouwbeurs 2009. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.bouwbeurs.nl

 

Zonnepaneel geïntegreerd in stalen MetroBond element

Als eerste fabrikant van stalen dakelementen is de Belgische fabrikant Metrotile erin geslaagd om een zonnepaneel te integreren in een lichtgewicht MetroBond stalen dakpanelement: MetroLight Power. Hiermee springt de fabrikant in op de actuele en maatschappelijke discussie die momenteel wordt gevoerd en maakt een energiebewuste keuze. De komende maanden zullen de eerste projecten worden gerealiseerd.

 

Nationale Dakendag 2008
De Nationale Dakendag 2008, op 6 november 2008 in het Beatrixgebouw, heeft de belangrijkste onderwerpen van de recente dakjaren verdicht in drie thema’s:
•              Dakelementen lucht- en waterdicht?
•              Dakveiligheid collectief of individueel?
•              Dakbeheer, dakontwikkeling of dakconcept?

De presentaties zijn volgens het Dakendag protocol: na ieder op locatie (gefilmd) onderwerpen discussiëren zij met elkaar, de zaal en de dagvoorzitter over de geponeerde meningen.

 

NVPU: Isolatiemateriaal niet oorzaak snelle brandontwikkeling De Punt
In opdracht van het Kennisplatform Isolatie De Punt heeft het onderzoeksbureau DGMR een onderzoek afgerond naar het verloop van de brand in De Punt (mei 2008). In het onderzoek is de bijdrage van het isolatiemateriaal aan de brandontwikkeling onderzocht. DGMR concludeert dat de PUR sandwichpanelen niet hebben bijgedragen aan de snelle ontwikkeling van de brand.

Peter van Leur van DGMR: “Aan brand blootgestelde sandwichpanelen met PUR branden te langzaam om bij te kunnen dragen aan de zeer snelle brandontwikkeling in de loods. Ook een vertraagde explosie van brandbare dampen afkomstig uit de panelen is volgens ons onmogelijk gezien het waargenomen snelle verloop.” De commissie Helsloot bestudeert het rapport.

 

PERSONALIA
Aabo Trading bv
Het team van Aabo is uitgebreid met de volgende personen:
v.l.n.r. :
•    Jonathan Tissink, account manager Aabo Drachten (in dienst sinds 1 juni 2008).
•    Leo Woertman, filliaalleider Aabo Deventer (in dienst sinds 1 oktober 2008).
•    Nick van Breemen, account manager Aabo Eindhoven (in dienst sinds 1 juli 2008).

Morgo Aluminium bv
Morgo Aluminium bv uit Zutphen heeft een nieuwe regiomanager voor het Westen.Wilco Maurik heeft meer dan 10 jaar ervaring in de aluminium branche en heeft als bedrijfsleider bij een productiebedrijf zijn sporen ruimschoots verdiend. Morgo is gespecialiseerd in de verwerking van aluminium plaat en profielen, die op verzoek van de klant ook op locatie worden gemonteerd.
profine Nederland
Per 15 september 2008 wordt profine Nederland versterkt met de komst van Francine Krouwels.
Krouwels zal naast Judith Versloot de acquisitie van de producten bij met name architecten en opdrachtgevers gaan verzorgen.

 

Grobbée neemt stuur over bij Serco Dakspecialisten
Tijdens het 25 jarig jubileumfeest van Serco vrijdag 12 september heeft Henk Brouwer de dagelijkse leiding van Serco Dakspecialisten overgedragen aan Patrick Grobbée. Grobbée, die al toegetreden was tot de directie van Serco, zal nu ook de dagelijkse leiding op zich nemen. Henk Brouwer zal echter nog zeker jaren meedraaien op directieniveau.

Belangrijkste aandachtspunt bij de overdracht is de garantie dat de groei in het bedrijf wordt voortgezet. Het sterke punt daarbij is de kennisuitwisseling van de oude “rot” in het vak en moderne bedrijfsaanpak van de jonge Patrick Grobbée. Beiden hebben ruim twee jaar naar dit moment toegeleefd en onderstrepen de waarde van kennisoverdracht. Het bedrijf heeft zich in de voorgaande 25 jaar gespecialiseerd in rubberen dakbedekking, het zogenaamde EPDM. Met dit product is Serco  toonaangevend in Oost-Nederland. De samenwerking is een goed voorbeeld van jong en “oud” die met respect naar elkaar kijken en van elkaar willen leren.

 

Vernieuwde en uitgebreide website Kalzip benelux
De website van Kalzip is vernieuwd en uitgebreid met de talen van de Benelux landen. De website is nu beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits voor onze Benelux klanten. Met de vernieuwde, uitgebreidere versie wil men alle klanten in de Benelux in de eigen taal bedienen.

Naast technische informatie, CAD-details en referentieprojecten kan men op de website ook de gecertificeerde Kalzip montagepartners vinden.

Het internationale beleid van Kalzip, marktleider op het gebied van aluminium felsdak- en gevelsystemen, is een wereldwijd netwerk van verkoopkantoren met een eenduidige, herkenbare verkoopstrategie. Mondiaal hebben alle zelfstandige Kalzip verkoopkantoren communicatiemiddelen in de taal van het betreffende land ter beschikking.
Omdat momenteel het internet het meest bezochte informatie medium is, is naast uitgebreide productinformatie ook de taal van de website essentieel.

 

Rechtbank: “50% meer lichtopbrengst voor de Solarspot”
Op 25 juni heeft de Haagse rechtbank geoordeeld dat Atlas Acomfa en Solar Project mogen zeggen dat een vergelijkende test heeft uitgewezen dat de Solarspot 50% meer lichtopbrengst geeft dan de Solatube.

De rechtszaak betrof een bericht van Solar Project en haar Nederlandse distributeur Atlas Acomfa, die de volgende tekst bevatte: “Op 18 juli 2006 is een vergelijkende test uitgevoerd in Settimo Milanese in het noorden van Italië tussen twee lichtbuissystemen van Solarspot en Solatube. Bij deze test hebben Infinity Motion (distributeur Solatube in Italië) en Solarproject (producent van de Solarspot) hun eigen expert benoemd die toezicht hield op de testprocedures. Beide partijen zijn vooraf akkoord gegaan met de publicatie van de resultaten. Bij het Solatube syteem werd gemiddeld 61,3 lux gemeten en bij het Solarspot systeem 92,2 lux. Het Solarspot syteem gaf dus in die testomstandigheden gemiddeld 53,8% meer licht door dan het Solatube systeem. (…)”

De volledige beschrijving van de test- en meetresultaten kunt u nalezen in het rapport van de deskundige van Solar Project, dat u kunt downloaden op de website van Solarspot.

Solatube vroeg de rechtbank om Atlas Acomfa en Solar Project te veroordelen om het publiceren van dergelijke berichten te verbieden. De rechtbank verwierp dit verzoek en oordeelde dat Solar Project zich niet schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde mededinging door naar deze test te verwijzen. De rechtbank heeft alle vorderingen van Solatube in dit verband afgewezen. De rechtbank oordeelde (par. 4.21): “De stelling dat de test heeft geresulteerd in gemiddeld 50% meer lichtopbrengst voor de Solarspot ten opzichte van de Solatube is feitelijk juist.”

Solatube had ter zitting benadrukt dat er veel verschillen zijn tussen de Solatube en de Solarspot. De rechtbank zegt daarover (par 4.17): “Het (zijn) nu juist dit soort eigenschappen die kennelijk leiden tot een verminderde lichtopbrengst.”

De rechtbank heeft alle vorderingen van Solatube tegen Solar Project afgewezen en heeft Solatube veroordeeld de proceskosten en advocatenkosten van Solar Project te betalen.

Solar Project had nog een tegeneis ingesteld waarmee zij de rechtbank verzocht om Solatube te veroordelen te stoppen met advertenties waarin zij claimt dat zij de hoogste lichtopbrengst heeft. Deze vordering werd afgewezen omdat Solatube de rechter er van had overtuigd dat deze claims alleen door haar Nederlandse distributeur zijn gemaakt. Die distributeur was niet bij de rechtszaak betrokken. Atlas Acomfa werd veroordeeld het gebruik van de naam solar tube te staken.

Atlas Acomfa bv is door Solar Project aangesteld als enig distribiteur van Solarspot in Nederland.

 

Derbigum organiseert symposia zonne-energie
De wereld van de zonne-energie is een snel evoluerende wereld waarin steeds nieuwe technieken, nieuwe wetten, nieuwe subsidieregelingen, nieuwe spelers en nieuwe organisaties het daglicht zien. Het is door al deze veranderingen niet meer zo eenvoudig om een duidelijk beeld te hebben van deze sector. Aanleiding voor Derbigum Nederland om dit najaar in samenwerking met haar zusterorganisatie Dimension 5, een drietal symposia over zonne-energie organiseren.

Het symposium “Zonne-energie op het dak” is speciaal bedoeld voor bedrijven en instellingen die energie willen opwekken met behulp van de zon. De symposia zullen inzicht verschaffen in de ontwikkelingen in zonne-energie producerende oplossingen. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan de te bewandelen weg om in aanmerking te komen voor subsidies voor zonne-energie. Een aantal gerenommeerde en inspirerende sprekers op het gebied van zonne-energie zal diverse energievraagstukken aansnijden en antwoord geven op vele vragen.

 

Euro Skills 2008
Roy Smit uit Enschede is tijdens de Euro Skills Europees kampioen Metalen Dakdekken geworden. Een deskundige internationale vakjury, vanzelfsprekend afkomstig uit de branche, volgde de kandidaten drie dagen lang voordat zij tot een oordeel kwam. Zaterdagavond 20 september 2008 stond uiteindelijk Roy Smit als winnaar op het podium van EuroSkills.

Smit maakte onderdeel uit van een Bouw Team (Building & Construction) dat gezamenlijk een huis afbouwde. In het team waren de volgende disciplines aanwezig: projectleider, timmerman, metselaar, metalen dakdekker en een tegelzetter. Elk deelnemende land vormde een team en diende een eigen huis af te bouwen gedurende 18 uur, verdeeld over drie dagen. Het Nederlandse bouwteam haalde hier de gouden medaille weg. Ook werden de disciplines onderling gejureerd.

Het Metalen Dakdekkersgilde van UNETO-VNI is nauw betrokken bij de beroepenwedstrijden. De nationale en internationale wedstrijden worden in samenwerking met het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) opgezet ten behoeve van de Installatiebranche. Roy Smit is 20 jaar en een gedreven vakman. Hij is werkzaam bij Keizer Enschede en volgt zijn opleiding bij het InstallatieWerk Midden-Oost Opleidingsbedrijf BV i.o. in Apeldoorn.

 

Brochure brandveiligheid Rockwool
Brandveiligheid van gebouwen begint bij de keuze voor brandveilige, onbrandbare bouwmaterialen. Een brand kan zich immers niet ontwikkelen zonder de aanwezigheid van brandbaar materiaal.

Daarom is het belangrijk te weten wat de bijdrage aan een brand is van de diverse bouwmaterialen, materialen te beoordelen op hun bijdrage aan rookontwikkeling en het veroorzaken van giftige gassen en smeltende druppels. In de brochure Rockwool steenwol: Brandveiligheid zonder kunstgrepen zet Rockwool de feiten op een rij. Rockwool steenwol valt in de hoogste Europese brandklasse A1, draagt nauwelijks bij aan rookontwikkeling en veroorzaakt geen smeltende druppels.

 

Frisia Bergum focust op aanleg klimaatbestendige daken
De belangstelling van organisaties, bedrijven en particuliere huiseigenaren voor de aanleg van dakbegroeiing en daktuinen neemt snel toe. Voor hoveniersbedrijf Frisia Bergum is die verwachte groei reden zich verder te specialiseren op dit vakgebied. Daartoe heeft de in Noord-Nederland actieve allround terreininrichter zich aangesloten bij Optigroen in Amersfoort, marktleider in Nederland op het gebied van daktuinen en dakbegroeiing.

Voor de gemeenten Leeuwarden en Groningen is het positieve effect van ‘groene’ daken op de verduurzaming van de samenleving inmiddels reden om de aanleg te subsidiëren. Wiebe Tolman van Frisia Bergum meent dat het bedrijf als partner van Optigroen in Noord-Nederland nu de toonaangevende specialist is op het gebied van groene daken. “In de Randstad neemt de belangstelling de laatste jaren snel toe. Onze ervaring is dat het Noorden die ontwikkeling volgt.” Frisia Bergum verzorgt de aanleg van dakbegroeiing en daktuinen in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en de kop van Noord-Holland.

De toetreding van Frisia Bergum is voor Optigroen een belangrijke stap in het realiseren van een landelijke dekking, aldus directeur Henk Vlijm van Optigroen Nederland. ‘Juist in Noord-Nederland lag nog een gedeelte braak, terwijl de vraag naar dakbegroeiing ook daar snel toeneemt. De afgelopen vier jaar hebben we elk jaar ons marktaandeel verdubbeld. We hebben inmiddels 40 procent van de markt in handen. Dat marktaandeel willen we graag houden en verder uitbreiden. Frisia Bergum helpt ons die doelstelling te realiseren.’

 

SAB-profiel introduceert verbeterde geometrie warmdak profiel SAB 106R+/750
De geometrie van het meest gangbare warmdak profiel, de SAB 106R/750, is geoptimaliseerd. Deze optimalisatie heeft geresulteerd in grotere toelaatbare overspanningen (voornamelijk bij een 3-velds) toepassing en een stijver product. Bij de warmdak toepassing fungeert het profiel als onderlaag voor bijvoorbeeld een isolatielaag en een bitumen- of sedumdak (veelal plat dak).

De nieuwe SAB 106R+/750 is vanaf nu leverbaar in staaldiktes van 0,70 mm tot en met 1,50 mm. De maximale lengte van de profielen kan 24 meter zijn. Net als nu kan het nieuwe 106R+ profiel in staal, aluminium en RVS, met of zonder vliesfolie of perfo worden geleverd.

 

Nieuwe vestiging Toolstation
Toolstation opent op 7 november een nieuwe vestiging aan de Gyroscoopweg 50 in Amsterdam. Om de opening kleur bij te zetten voert het bedrijf een ludieke Hummer-actie. De wagen zal een paar dagen rondrijden in de regio en bij tankstations en bouwplaatsen stoppen om de kleinere aannemers een warm drankje aan te bieden. Men wil de opening graag een feestelijk tintje geven. Daarom ontvangen de eerste zestig bezoekers die op vrijdag 7 november (7.00 tot 17.00 uur) of zaterdag 8 november (8.00 uur tot 14.00 uur) meer dan vijftig euro besteden een DeWalt bouwradio.

 

SBR-bijeenkomst
‘Onderhoud is teamwork’

SBR organiseert 20 november in Groot Kievitsdal te Baarn de bijeenkomst ‘Onderhoud is teamwork’, over prestatiegericht samenwerken bij onderhoud. Centraal staan drie - nog te verschijnen - nieuwe publicaties over onderhoud aan verwarmings- en ventilatiesystemen, liften en daken. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen met inbreng van OTB (onderzoeksinstituut TU Delft).
Prestatiegericht samenwerken leidt tot betere prestaties, lagere kosten, een beter proces en innovatie. Uit onderzoek dat SBR eerder door OTB liet verrichten bleek dat de gemiddelde totale projectgebonden onderhoudskosten bij prestatiegericht onderhoud 20% lager te liggen en de aanneemsom ruim 18% lager.

 

Tilmar introduceert Bladex Veerbladvanger
Bladvangers kent iedereen, voor toepassing in dakgoten en op platte daken om verstopping van regenbuizen door bladeren te voorkomen. Tilmar brengt nu een totaal nieuw product op de markt, de Bladex Veerbladvanger. De veervorm is vernieuwend en past in alle dakgootvormen, in afvoeren van ø 60 tot ø 90 mm met slechts één model dat dus altijd past.

De Bladex is door de veervorm als een schroef klemmend in de afvoer te draaien. Daarmee wordt een belangrijk nadeel van de conventionele bladvangers overwonnen. De nieuwe bladvanger blijft stevig zitten en functioneert daarom altijd goed. Er zijn twee uitvoeringen verkrijgbaar, namelijk een budgetvriendelijk model in verzinkt staal en een duurzaam model in RVS.

 

Evenementenhal Harden­berg is uitgebreid
Afgelopen zomer heeft Evene­mentenhal Hardenberg op haar terrein extra parkeerplaatsen en een voetgangerstunnel gecreëerd. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de bezoekers die in grote getale zijn toegenomen te kunnen onderbrengen en om een stuk veiligheid voor deze bezoekers en de passanten te creëren.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam