Roofs 2008-09-30 “Belachelijk dat veiligheid nog niet vanzelf spreekt!”

Toen onlangs het dak van het markante Van Bylandthuis in Den Haag werd gerenoveerd, werd ook de veiligheid tot in de puntjes geregeld (zie Roofs 3-2008). Op 5 september 2008 bezocht Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt (SP) het dak om zich te laten informeren over hoe veiligheid op het dak kan worden geregeld.

Paul Ulenbelt zit namens de Socialistische Partij (SP) in de Tweede Kamer en hij houdt zich o.a. bezig met onderwerpen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeid en arbeidsomstandigheden vormen dus een belangrijk deel van zijn pakket. De Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingbranche (SBD) voert al langer gesprekken met de ministeries VROM en SZW over o.a. de arboregelgeving. Het werkbezoek van Paul Ulenbelt bestond dan ook uit een dag meelopen met arbovoorlichter Paul Aalders en coördinator Jos van der Borgt van SBD. Na een bezoek aan daken in Nieuwegein, Utrecht en Den Haag, werd de dag besloten op het dak van het Van Bylandthuis, dat fungeerde als voorbeeldproject. Ruud Schat van Patina Valbeveiliging lichtte het systeem toe.

 

Werkbezoek
Jos van der Borgt opende de bijeenkomst met een toelichting op de activiteiten van de SBD. Naast arbovoorlichting en de betrokkenheid bij de totstandkoming van het A-blad Platte Daken en de arbocatalogus Bikudak verzorgt men scholing, advisering bij het maken van een RI&E, stimuleert men innovaties op het gebied van veilig en gezond werken op het dak en is men betrokken bij de totstandkoming van regelgeving voor gebouweigenaren inzake het aanbrengen van voorzieningen ter voorkoming van valgevaar. In het kader hiervan onderhoudt men contacten met de verschillende ministeries. Op 1 oktober was SBD mede uitvoerder van het congres ‘Werken op hoogte’, meer informatie hierover vindt u in het volgende nummer van Roofs.

Het monumentale Van Bylandthuis huisvest o.a. Reed Elsevier en het fungeert als voorbeeldproject omdat het dak uit verschillende hellende en platte dakvlakken bestaat, die allemaal met een permanente valbeveiliging dienden te worden uitgevoerd. Bovendien diende de esthetiek van het geheel in de gaten te worden gehouden: de veiligheidsvoorzieningen mochten het uiterlijk van het gebouw niet aantasten. Patina Valbeveiliging voerde de RI&E uit en installeerde de veiligheidsvoorzieningen. Ruud Schat legde uit hoe tot de keuze van het systeem is gekomen.

 

Valbeveiligingssysteem
Schat toonde zich zeer verheugd met de aandacht van het Kamerlid voor valbeveiliging. Hij zette uiteen dat allereerst een uitgebreide RI&E is uitgevoerd om de verschillende dakvlakken en gevaarlijke zones in kaart te brengen. Ulenbelt bleek goed op de hoogte van de geldende regelgeving, zodat deze hem niet meer hoefde te worden uitgelegd. Wel kreeg hij een uitgebreide toelichting bij het valbeveiligingssysteem.

Het dak wordt betreden aan de binnenkant van het gebouw. Dit is een plat gedeelte van het dak waar ook de installaties staan opgesteld. Hier is een looppad aangelegd, tevens is een permanent hekwerk geplaatst dat naar achteren leunt. Op deze manier is het vanaf het maaiveld (en vanuit het gebouw) nauwelijks zichtbaar.

Het hellende dak, dat aan dit platte dak grenst, is aan de binnenkant beveiligd met de bekende Latchways ankers. De hier uitgevoerde versie is geschikt voor toepassing op het hellende dak (zie hiervoor ook het artikel ‘Latchways voor het hellende dak’ in Roofs 4-2008). Hier kan men zich aanhaken en middels touwtechnieken over het dakvlak bewegen. Vanzelfsprekend mogen alleen mensen die hier mee overweg kunnen gebruik van maken. Leverancier Toptrust verzorgt dan ook opleidingen om met dit systeem te kunnen werken. Aan de binnenkant het hellende dak zijn bovendien ladders aangebracht: hiermee kan men over de nok klimmen en zich aan hetzelfde lijnsysteem op het andere dakvlak begeven.

 

Regelgeving
Gevraagd naar zijn mening over de veiligheidssituatie op het dak van het van Bylandthuis zegt Ulenbelt onder de indruk te zijn. “Men heeft vaak de mond vol van de overbodige regels die in Den Haag worden opgesteld; hier zien we een voorbeeld van hoe regelgeving gunstige ontwikkelingen in de hand kan werken. Het gehele dak is beveiligd terwijl dit geen nadelig effect heeft op het uiterlijk van het gebouw. Naar mijn mening is de huidige regelgeving toereikend om daken op een veilige manier uit te voeren en na de uitvoer te betreden. Probleem is echter de toepassing in de praktijk.”

Ulenbelt: “Welbeschouwd is het eigenlijk te gek voor woorden dat deze regels er moeten zijn: dat veiligheid met andere woorden moet worden opgelegd. Jaarlijks gebeuren er zo’n 25 ongevallen die te maken hebben met vallen van hoogte. Iedereen die een dergelijk ongeval van nabij heeft meegemaakt, zal het met me eens zijn: het is belachelijk dat veiligheid nog niet vanzelf spreekt. Een investering in deugdelijke veiligheid is altijd de moeite waard.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam