Roofs 2008-04-24 Esthetische beveiliging op platte en hellende vlakken

Voor de tweede opeenvolgende keer is Gevaco bv uit Berg en Terblijt genomineerd voor de Gazellen Award, de prijs voor de snelst groeiende onderneming. Dat heeft enerzijds te maken met de nog steeds snel groeiende veiligheidsbranche; anderzijds ook met de bijzondere positie die het bedrijf in deze branche inneemt.

Al ruim 20 jaar geldt Gevaco als een van de grootste leveranciers van valbeveiliging in Nederland. Het activiteitengebied van Gevaco bestrijkt het hele traject van advisering, RI&E, inspectie en onderhoud en rope-access systemen. Daarnaast is het bedrijf fabrikant van de meest uiteenlopende veiligheidsproducten en markeringssystemen. Men is dus niet enkel actief op het dak, maar verzorgt ook veel veiligheidsoplossingen in de industrie. Zo is het bedrijf bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de valbeveiliging van de radarmasten op Schiphol. Bewust houdt men zich niet bezig met de montage van producten, om te voorkomen dat men concurrent wordt van de eigen klanten. Behalve bij speciale toepassingen van de veiligheidsproducten: dan wordt het bedrijf dikwijls door de klant ingeschakeld om een oplossing te vinden voor de specifieke situatie, en deze ook aan te brengen.

Dit was bijvoorbeeld het geval op het dak van het Provinciehuis van de provincie Limburg te Maastricht, dat bestaat uit een groot aantal hellende en platte vlakken. Hier diende het valbeveiligheidssysteem zodanig te worden aangebracht, dat deze het esthetische effect van het dak niet verstoorde. Tevens moest valbeveiliging worden aangebracht om onderhoud te kunnen plegen aan de gevel en de op het dak aangebrachte zonnepanelen. Roofs sprak hierover met directeur Laurens Smets.

 

Breed activiteitengebied
“Feitelijk fungeert het bedrijf als fabrikant en groothandel voor de diverse veiligheidsbedrijven die in Nederland actief zijn,” legt Smets uit. “Wij produceren de meest uiteenlopende producten en accessoires speciaal voor de valbeveiligingsbranche. Naast een breed assortiment aan collectieve en individuele valbeveiligingsproducten (diverse typen hekwerken, dakankers, lijnsystemen, ladderhaken, kooiladders) leveren we ook een groot aantal accessoires als markeringen, isolatiehoezen, bevestigingsmiddelen en kabelsteunen. Het machinepark stelt ons in staat zowel bulkhoeveelheden te produceren als specials op maat. Zo gebruiken we de meest geavanceerde staalbewerkingsmachines om ‘specials’ in eigen huis snel te kunnen produceren: bijvoorbeeld Puls-MIG/TIG/MIG-MAG lasapparatuur,
wals-, pers-, pons-, buig- en knipmachines, etc. Wij zijn de enige in de valbeveiligingsbranche die de markt op deze manier kunnen bedienen.”

Met dit assortiment bedient het bedrijf feitelijk de gehele veiligheidsbranche. Smets: “Omdat wij de systemen niet zelf monteren, kunnen wij fungeren als neutrale toeleverancier van de op de veiligheidsmarkt actieve montagebedrijven. Om een juiste toepassing van de systemen te bewerkstelligen, verzorgen wij cursussen en demonstraties. Tevens zijn wij bij veel projecten nauw betrokken als adviseur.”

Laurens Smets is vanaf het moment dat de veiligheidsbranche opkwam betrokken geweest bij vele initiatieven die uiteindelijk hebben geleid tot de hedendaagse regelgeving en werkmethodiek, zoals bijvoorbeeld het Arbo-informatieblad AI-15 Veilig werken op daken, de Praktijkgids Persoonlijke beschermingsmiddelen van NEN, etc. Vanwege de binnen het bedrijf aanwezige know how wordt het bedrijf veel ingeschakeld om de RI&E uit te voeren en een oplossing te adviseren.

 

Provinciehuis Limburg te Maastricht
Zoals gezegd monteert Gevaco de veiligheidssystemen niet zelf, maar laat men dit doen door hierin gespecialiseerde bedrijven. Maar de zogeheten ‘specials’, de aparte toepassingen van de systemen, blijken dikwijls niet interessant voor de montagebedrijven, omdat deze toepassingen veel tijd kosten. Deze oplossingen worden dan in veel gevallen door Gevaco zelf bedacht en aangebracht.

Het Provinciehuis te Maastricht is hiervan een mooi voorbeeld. Het gebouw heeft een bijzonder ontwerp: het dak is opgebouwd uit een groot aantal platte en hellende vlakken. Deze moesten op een esthetisch verantwoorde manier worden beveiligd. Ook moesten op bepaalde plaatsen speciale voorzieningen worden getroffen om de glazen te kunnen wassen en onderhoud aan de gevels uit kunnen voeren, omdat het onmogelijk was deze plekken met een hoogwerker te bereiken. Tenslotte diende ook een valbeveiligingssysteem te worden aangebracht bij de op het Provinciehuis geplaatste zonnepanelen. Deze liggen nu op één dakvlak, maar het ligt in de bedoeling in de toekomst meer panelen te plaatsen.

Smets vertelt: “Veel schuine daken zijn geplaatst op platte vlakken, en van elkaar gescheiden door een looppad. Om de schuine daken bereikbaar te maken voor onderhoudswerkzaamheden, zijn ankerpunten voor een lijnsysteem aangebracht. Deze konden echter niet in het dakvlak worden aangebracht, omdat dit ten koste zou gaan van de esthetische uitstraling van het dak. Er is daarom gekozen voor een methode waarbij de ankers aan de achterkant van de dakvlakken, dus in het opgaande werk, zijn bevestigd. Het gaat hier om door Gevaco zelf geproduceerde muursteunen die een belasting van 4000 kg kunnen doorstaan. Door van deze steunen gebruik te maken, steekt het ankerpunt maar minimaal boven de bovenkant van het dak uit en is het Uniline lijnsysteem dus vrijwel onzichtbaar. De stevigheid van het systeem hebben we met onze eigen testfaciliteiten berekend en beproefd.”

Ook gevelonderhoud bleek bij dit pand niet overal even eenvoudig, omdat sommige plaatsen door water of begroeiing onbereikbaar waren voor hoogwerkers. Om toch de ramen te kunnen wassen en de gevel te kunnen onderhouden, zijn aan de binnenkant van het pand muurankers aangebracht. Men haakt de veiligheidslijn aan deze muurankers en kan vervolgens via (een opstap bij) het raam naar buiten om daar middels de techniek van de verbeterde bootmanstoel (conform supplement document Gevelonderhoud) de werkzaamheden te verrichten. Sommige muurankers zijn ook in het opgaand werk op het dak aangebracht. Men verlaat het dak dan via een ladder.

Om de zonnepanelen veilig te kunnen onderhouden is met dezelfde ankerpunten op de nok een kabelsysteem aangelegd, vanwaar men de panelen aangelijnd kan bereiken. Dit dak is vanaf een naastgelegen plat dak veilig te betreden. “Natuurlijk moeten de gebruikers van deze systemen wel de persoonlijke valbeveiligingstechniek beheersen,” aldus Smets. “De systemen mogen dan ook enkel worden gebruikt door de hierin gespecialiseerde bedrijven, en dan nog pas nadat zij eerst een uitgebreide instructie hebben ontvangen.”

 

Gazellen Award
De Gazellen Award is de prijs van het Financieele Dagblad voor de snelst groeiende ondernemingen van Nederland. Gekeken wordt naar de omzetgroei van de laatste drie jaar. De afgelopen drie jaar vertoonde Gevaco een omzetgroei van meer dan 50%. Hiermee behoort het bedrijf tot de 420 snelst groeiende bedrijven van Nederland en is het één van de 16 snelst groeiende bedrijven van de provincie Limburg. Het bedrijf speelt een centrale rol in de veiligheidsbranche; de stormachtige groei van Gevaco is dan ook illustratief voor de groei van de branche.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam