Roofs 2008-04-22 Praktijksituaties valgevaar nader uitgelicht (2)

Peter van Houtum, Dak RI&E-adviseur van het dakdekkerbedrijf Gebr. Janssen te Beugen, zet in drie artikelen uiteen wat de consequenties van de regelgeving m.b.t. veilig werken op hoogte zijn. In dit tweede deel aandacht voor de galerij met borstwering, de vluchtweg met vaste trap en de dakopstap middels een kooiladder.

Peter van Houtum, Dak RI&E-adviseur Gebr. Janssen te Beugen

Galerij met borstwering
Op de foto’s hieronder is te zien dat het balkon van de bewoners is afgeschermd door een hekwerk met een hoogte van 1,0 m1. De galerij wordt beschermd door een borstwering met een hoogte van 0,8 m1. De galerij wordt oneigenlijk gebruikt door de bewoners: dit is te zien aan het tuinmeubilair en de bloembakken in de galerij. Vanuit de galerij moeten ook de ramen gewassen worden van het wooncomplex. Onder de ramen liggen nog enkele tegels met een onduidelijke functie.

ADVIES
Het balkonhek van de bewoners is te laag; een afscheiding van valgevaar op een publieke ruimte dient minimaal 1,1 m1 hoog te zijn. Het moet de bewoners verder verboden worden de galerij te betreden; tuinmeubilair en bloembakken moeten verwijderd worden. De galerij moet betreden worden voor het wassen van de ramen en voor het onderhoud/inspectie van het dak. Een tegelpad moet daarvoor aangebracht worden van minimaal 0,6 m1 breed (waar mogelijk), deze moet leiden naar de ramen.

De borstwering is te laag waardoor er aangelijnd gewerkt moet worden in de galerij; de gehele galerij is namelijk onveilig. Een kabelsysteem of een railsysteem is hiervoor een optie. Het valgevaar in de galerij moet duidelijk gemarkeerd worden middels pictogrammen, vooral ter hoogte van de balkons van de bewoners.

 

Vluchtweg met vaste trap
Tijdens één van de dakinspecties zijn de hier geplaatste foto’s van een vluchtweg via het dak gemaakt. Op dit dak komen twee vluchtdeuren uit, via het dak loopt de route naar de vaste trap die naar de begane grond leidt. Uit deze foto’s blijkt dat het dak niet alleen als vluchtweg wordt gebruikt, maar ook als opslag van vuilniszakken. Het dak wordt afgeschermd door een hekwerk met een hoogte van 0,9 m1.

ADVIES
Aangezien het dak publiek gebruikt wordt, dient het hekwerk te worden verhoogd tot minimaal 1,1 m1. Een gemarkeerde looproute leidt in geval van nood het beste naar de vluchttrap. Struikelen over de aanwezige ontluchtingen wordt zo voorkomen. Het dak dient verder niet gebruikt te worden als opslagruimte van o.a. vuilniszakken. Vluchtwegen moeten te allen tijde vrij blijven!

 

Dakopstap middels een kooiladder
De opstap op dit dak geschiedt middels een kooiladder. De kooiladder mondt uit op een smal gedeelte op het dak die is opgesloten tussen een blinde muur en een mechanische kast. Aan de kopse zijde van de kast is nog een blinde muur. Zonder valgevaar passeren van het smalle gedeelte naar het grote gedeelte is mogelijk, echter, de ruimte is krap.

ADVIES
Om het dak te betreden en direct genoeg bewegingsruimte te hebben is het advies de kooiladder enkele meters naar rechts te verplaatsen. De nieuwe dakopstap bevindt zich dan aan de andere zijde van de mechanische kast. Vanwege het valgevaar dient een hekwerk van 1,0 m1 hoogte nog wel aangebracht te worden naast de dakopstap.

Aan de linkerzijde moet het hekwerk aansluiten op de blinde muur. Aan de rechterzijde dient het hekwerk door te lopen langs de dakrand, ofwel aan te sluiten op een veilige zone op het dak. Een voordeel nu is dat het smalle gedeelte achter de kast geheel veilig betreden kan worden.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam