Roofs 2007-06-30 Samenwerking isolatie­producenten leidt tot gecombineerde isolatieplaat

Na de introductie van de Walker, de Runner en de Marathon in 2004, de isolatieplaten waarmee keuzes m.b.t. de beloopbaarheid kunnen worden gemaakt , is isolatiefabrikant Unidek aan de slag gegaan om de brandwerendheid van het materiaal te verbeteren. De oplossing werd gevonden in de samenwerking met glaswolproducent Isover. Op 24 april werd het nieuwe systeem Optiroof Solutions, bestaande uit de elementen Optimum en Optimax, feestelijk gepresenteerd.

Het principe van de nieuwe isolatieplaten is simpel maar doeltreffend. De elementen bestaan uit een EPS isolatieplaat met aan de onderkant verlijmd een speciale persing glaswolisolatie (25 mm). Aan de bovenkant van de isolatieplaat is een cachering aangebracht. De cachering is voor de beide typen verschillend: de Optimax is speciaal ontwikkeld voor de toepassing van zelfklevende materialen; de Optimum is geschikt voor vrijwel elk dakbedekkingssys­teem. Het systeem is met name bestemd voor de nieuwbouw staaldakmarkt; maar ook voor de renovatiemarkt kunnen deze producten oplossingen bieden.

Samenwerking
De samenwerking tussen twee grote isolatieproducenten is opvallend. Unidek wilde het succes van de beloopbare EPS isolatieplaten continueren door met een isolatieplaat te komen waarvan de brandwerendheid sterk zou zijn verbeterd. De combinatie met glaswol lag daarom voor de hand. Doordat Isover in het verleden goede ervaringen op de platdak markt heeft gehad was een samenwerking al snel vanzelfsprekend. Na een periode van aftasten werd begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe isolatieplaten. Vervolgens begon men met testen, hetgeen na een ontwikkeltraject van ruim twee jaar resulteerde in de feestelijke presentatie van deze ‘isolatiesenseo’.

Voor Unidek betekent het systeem dus een belangrijke doorontwikkeling op de eerdere systemen. Voor Isover betekent deze innovatie een goede insteek weer actief te worden op de dakenmarkt.  Ook in de verkoop zullen beide bedrijven elkaars sterke punten benutten. Waar Unidek de dagelijkse verkoop verzorgt via de bestaande relaties in de dakensector, zal Isover de acquisitie bij de architect voor haar rekening nemen, hier is het bedrijf al sterk vertegenwoordigd.

Cachering
Wat is het verschil tussen Optimum en Optimax? Naast de combinatie van EPS en glaswol is de cachering aan de bovenzijde een opvallend kenmerk van het systeem. Het systeem is speciaal ontwikkeld om er dakbedekking, zonder gebruik van open vuur, op aan te kunnen brengen. Dit is in het licht van de komende normering NEN 6050 natuurlijk een belangrijk gegeven. Bij Optimum gaat het om een cachering van een mineraal gecoat glasvlies, waarmee het product geschikt is om er diverse soorten dakbedekking mechanisch op te bevestigen. Bij toepassing van een pvc dakbedekking is geen scheidingslaag tegen weekmakers nodig en kan de dakbedekking vuurloos worden aangebracht. Andere bitumineuze dakbedekkingen kunnen indirect mechanisch bevestigd of losliggend geballast op deze isolatieplaat worden aangebracht. Bij mechanische bevestiging wordt het gebruik van tules aangeraden ter voorkoming van koudebruggen en het doortrappen van de bevestigers.

Bij de Optimax is een speciale cachering aangebracht voorzien van Syntan.  De cachering bestaat uit een gebitumineerde polyester/glas combinatie afgewerkt met Syntan. Dit materiaal is speciaal ontwikkeld om zelfklevende bitumineuze of EPDM producten zonder primer direct op de cachering aan te brengen. Op deze wijze kunnen bitumineuze en EPDM daken volledig vuurloos worden aangebracht. Deze cacheringslaag is ontwikkeld door de Icopal/Esha Group.

Brandeigenschappen
Het belangrijkste voordeel van de speciale persing glaswol aan de onderkant van de EPS isolatieplaat is vanzelfsprekend de brandwerendheid. Het materiaal is in dit opzicht uitgebreid getest door TNO en BDA. Bij de pre-flashovertest wordt het materiaal gedurende 60 minuten blootgesteld aan een temperatuur van 300ºC. Deze temperatuur correspondeert met de gemiddelde temperatuur van de rooklaag die bij brand in een gebouw ontstaat. Het is van belang het gedrag van het materiaal bij deze temperatuur te weten, in verband met de mogelijkheid van een binnenaanval, of een aanval via het dak, door de brandweer in geval van brand. Als de luchttemperatuur in een gebouw 300ºC of minder is, dan is een binnenaanval mogelijk, en is het dus ook nog mogelijk het gebouw te redden. Indien de temperatuur hoger is of wordt, is een binnenaanval meestal niet meer mogelijk en is er in de meeste gevallen sprake van een ‘total loss’. De kledij van de brandweer is ook op deze 300ºC afgestemd.

Dat het systeem de (nieuw ontwikkelde) pre-flashovertest met goed gevolg heeft afgelegd, betekent dat het materiaal gedurende 60 minuten bij een temperatuur van 300 ºC geen vlam heeft gevat en ook niet is gaan druppelen. Vanzelfsprekend dient ook het gedrag van het materiaal bekend te zijn als het wél in contact komt met vuur. Hiervoor is het materiaal onderworpen aan de bekende SBI-test (Single Burning Item) door Effectis Nederland, onderdeel van TNO, en aan de vliegvuurtest (door BDA). De SBI-test heeft geresulteerd in een classificatie van het systeem in de ‘end-use’ situatie in Euroklasse Bs1-d0. Uit de vliegvuurtest door BDA blijkt dat het product voldoet aan de eisen die zijn geformuleerd in NEN 1187-1.

Een ander voordeel van het glaswol aan de onderkant is dat hiermee de stabiliteit van het element wordt bevorderd. Hiermee is het element ook geschikt voor toepassing bij renovatiewerken. Bij nieuwbouw speelt het geringe gewicht van de elementen een belangrijke rol.

Overige eigenschappen
Ook de overige eigenschappen zijn uitgebreid onderzocht en getest. Zo heeft men door BDA de beloopbaarheid van het systeem laten onderzoeken. Hieruit bleek dat beide elementen in de beloopbaarheidsklasse 3 zijn te kwalificeren en dus intensief beloopbaar zijn. Dit komt overeen met de beloopbaarheid van de isolatieplaat Marathon van Unidek. Voor intensieve statische belastingen zoals bijvoorbeeld zware airco-units zijn deze producten niet geschikt, maar wordt op deze specifieke plaatsen gebruik gemaakt van Readyboard van Foamglas.

Bij verwerking op stalen daken tot en met Klimaatklasse 2 wordt vanuit bouwfysisch oogpunt geen damp­remmende laag aangeraden. Dit betekent dat de verwerking zeer snel kan plaatsvinden.

De Optiroof elementen zijn op 24 april op een ludieke manier gepresenteerd met optredens van een steltloper en een groep jongleurs, die de begrippen ‘samenwerking’ en ‘gecombineerde netwerken’ op veel verschillende manieren metaforisch weergaven. Het betekende het startschot voor weer een nieuwe ontwikkeling in de isolatiebranche.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam