Meer met Minder aan laatste 4 miljoen toe

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Van de per 30 mei van dit jaar opengestelde Rijkspremie Meer Met Minder is in vijf maanden meer dan 6 miljoen euro verbruikt. Met de zomervakantie achter de rug en het ‘stookseizoen’ begonnen, loopt het de laatste weken extra hard. “Je moet niet gek op kijken als ook de laatste 4 miljoen euro van het budget met Sinterklaas op is”, aldus Chris Bruijnes, directeur van de nationale energiebesparingsaanpak Meer Met Minder. “Wie niet naast de subsidiepot wilt grijpen, reserveert nu alvast de premie. Je hebt dan nog een jaar de tijd om energiebesparende maatregelen uit te laten voeren.”

 
De Rijkspremie Meer Met Minder is een tijdelijke subsidie op energiebesparende maatregelen in de eigen woning die loopt tot eind 2011. De keuze van de energiebesparende maatregelen, zoals HR++ glas en isolatie, moet gebaseerd zijn op een officieel Maatwerkadvies Energiebesparing. Hierin staat precies welke energiebesparende maatregelen voor betreffende woning het beste zijn, wat ze kosten en wat ze aan energiebesparing opleveren. Daarnaast bevat het Maatwerkadvies het Energielabel van de woning. De premie kan 300 of 750 euro bedragen, afhankelijk van de mate waarin de woning energiezuiniger wordt gemaakt.
 
“Energiebesparing levert lagere energielasten op, zorgt voor een comfortabelere woning en is betaalbaar”, aldus Bruijnes. “Zeker nu de overheid nog een leuk centje meebetaalt. Daarnaast kan de Rijkspremie gecombineerd worden met provinciale en lokale Meer Met Minder-premieregelingen. Hierdoor kan de subsidie op energiebesparende maatregelen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe oplopen tot 1.750 euro en in Zeeland tot 2.150. De hoogste combinatie valt te maken voor de inwoners van het Friese Skarsterlân. Rijks-, provincie- en gemeentepremie kunnen hier optellen tot 2.250 euro.”
 
 
De Meer Met Minder-premies kunnen door woningeigenaren worden aangevraagd via een bedrijf dat aangesloten is bij Meer Met Minder. Deze Meer Met Minder-aanbieder kan alles regelen voor de bewoners. Van advies tot en met de uitvoering van de gewenste maatregelen.
 
 
Wie zelf de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen wil bekijken, kan op www.woningdossier.nl terecht. Dit is een online woninggebonden dossier, waarin automatisch een indicatief Energielabel staat vermeld, als het officiële Energielabel nog niet bekend is. Het is een ‘onderhoudsboekje’ voor het huis waarin bewoners onder andere kunnen bijhouden wat zij doen om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Bruijnes: “Er kunnen ook berekeningen uitgevoerd worden met maatregelpakketten als bijvoorbeeld isolatie, dubbel glas en zonnepanelen. Zo wordt meteen duidelijk wat de startsituatie is en wat het te verwachten eindresultaat is van energiebesparende maatregelen. Zowel in de vorm van het verbeterde Energielabel, als de jaarlijkse kosten en besparingen.” Vanuit het Woningdossier kunnen woningeigenaren ook rechtstreeks hun Rijkspremie laten reserveren bij Meer Met Minder-aanbieders. Het Woningdossier is een initiatief van Meer Met Minder.
 
 
Meer Met Minder is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen. Het is een in 2009 gestart gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, woningcorporaties (Aedes), bouwbedrijven (Bouwend Nederland), de installatiesector (UNETO-VNI) en energiebedrijven (Energie-Nederland). Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken. Tot en met 2010 zijn er dankzij Meer Met Minder 314.000 extra woningen energiezuinig gemaakt.
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam