IND richt proefdak voor zonnesystemen in

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

De Rijksgebouwendienst heeft het dak van het Aanmeldcentrum voor asielzoekers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zevenaar ingericht als proefdak voor diverse zonne-energietechnieken. Op het dak (400 m²) bevinden zich tien verschillende zonne-energiesystemen. Het project biedt gedurende de looptijd van vijf jaar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Toen bleek dat de dakbedekking van het Aanmeldcentrum Zevenaar aan vervanging toe was, is besloten om te kiezen voor dakbedekking met geïntegreerde zonnecellen. Aangezien dit systeem eenvoudig te realiseren is bij onderhoud of renovatie van daken van rijksgebouwen, is er sprake van aanzienlijk lagere kosten dan voor realisatie van conventionele zonne-energie systemen. Deze maatregel kan naar verwachting binnen een afzienbare periode op meer gebouwen van de Rijksgebouwendienst worden toegepast. 

 

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en prestaties van deze technologie zijn tevens systemen met conventionele zonnepanelen toegepast. Een van de systemen is een versie waarbij de zonnecellen zijn geïntegreerd in de daklichten. Er is gekozen voor systemen van zowel Nederlands als buitenlands fabricaat. De prestaties van de verschillende systemen zijn voor elke gebruiker en bezoeker van het gebouw begrijpelijk en duidelijk zichtbaar af te lezen op een touch screen in de hal van het gebouw.

Het Rijk wil gemiddeld twee procent per jaar energie besparen. In 2020 moet er 25 procent zijn bespaard ten opzichte van 2008. De Rijksoverheid neemt de komende jaren maatregelen om deze doelstellingen te realiseren.

 

De Rijksgebouwendienst helpt, met een pakket aan maatregelen, de huurders/gebruikers van rijksgebouwen om deze energie besparingsdoelstellingen te behalen. Met het Programma Groene Technologieën worden veelbelovende innovatieve energiebesparende technologieën en duurzame opwekkingstechnieken onderzocht en op kleine schaal toegepast. Voorwaarde is dat de nieuwe technologie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de besparingsdoelstellingen op voorraadniveau.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam