Eerste exemplaar 'De essentiële bouwkundige controlepunten' gepresenteerd

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Tijdens het BBN-congres ‘Door boerenverstand veel brandveiliger’ hebben Joric Witlox, voorzitter Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en Charles Meijer van  de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) het eerste exemplaar van de brochure ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ gepresenteerd. De brochure, die een gezamenlijke uitgave is van BBN en NVBR, biedt voor preventisten van brandweer en bouw- en woningtoezicht, gebouweigenaren en gebruikers, verzekeraars, architecten, aannemers, toeleveranciers van bouwmaterialen een middel om na te gaan of er op hoofdpunten tekortkomingen zijn in de brandveiligheid.

“De NVBR is van mening dat de brochure ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ prima past binnen haar visie op de veranderingen die de brandweer in de komende decennia zal ondergaan. Daarbij zijn onder andere veiligheidsbewustzijn, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, samenwerking en participatie als sleutelbegrippen gekenmerkt”, aldus Meijer tijdens de overhandiging. “Kennisoverdracht is een belangrijk instrument bij de bevordering van kwaliteit van de verschillende bouwpartners, zo ook bij de toezichthoudende partijen zoals de brandweer. De NVBR heeft dan ook met genoegen geparticipeerd in de totstandkoming van de brochure.”

Brandveiliger Nederland

“In haar publicaties, zoals deze, en congressen die jaarlijks plaatsvinden, levert BBN een bijdrage aan betere brandveiligheid in Nederland,” vertelde Witlox. “Zij richt zich op alle disciplines binnen de bouwkolom, van architect tot aannemer en van opdrachtgever tot controlerende instantie. Werkelijke brandveiligheid is namelijk vooral bewustwording en gezond verstand. Bouwkundige brandpreventie is een onderdeel van brandveiligheid en we willen dat dit deel in ieder geval duidelijk en beheersbaar wordt. Daarmee is een brandveiliger Nederland al een heel eind op weg. Met deze uitgave draagt BBN daar weer een steentje aan bij,” aldus de BBN-voorzitter.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam