Bespaarlokaal: webportaal energiebesparing voor gemeenten

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 
Het webportaal Bespaarlokaal is live gegaan. Kern van deze site is een volledig pakket aan, door de drie initiatiefnemende organisaties ontwikkelde, tools, voorbeelden en ondersteuningsactiviteiten. Dit pakket hebben gemeenten nodig om een succesvol project gericht op energiebesparing bij particuliere woningeigenaren op te zetten en uit te voeren. Bijzonder is dat via de website ook adviesbureaus die kunnen helpen met de implementatie van plannen, zich kunnen presenteren.
 
Het is duidelijk dat gemeenten een belangrijke initiërende en ondersteunende rol kunnen spelen bij het realiseren van energiebesparing in de bestaande bouw. Als gemeente is het zaak goed na te denken over de rol die je wilt innemen in een project. Dat hoeft niet altijd de trekkersrol te zijn. Het is vooral belangrijk om alle betrokken partijen in beweging te krijgen. Zo kunnen gemeenten onder andere burgers en bedrijven informeren, lokale partijen bij elkaar brengen, samenwerking stimuleren en eventueel energiebesparende maatregelen financieel aantrekkelijk maken. Veel gemeenten hebben de intentie om met dit thema aan de slag te gaan.

Maar hoe doe je dat? Hoe zet je als gemeente die intentie om in een concrete actie? Hoe bereik je die grote diffuse groep particuliere woningeigenaren? En hoe zet je hen aan tot het daadwerkelijk uitvoeren van energiebesparende maatregelen in hun eigen woning?
 
Agentschap NL, Meer Met Minder en Milieu Centraal, hebben hun uitgebreide ervaring en kennis gebundeld in Bespaarlokaal. Hiermee willen zij zorgen dat gemeenten efficiënt en effectief aan de slag kunnen met energiebesparing en niet allemaal individueel het wiel gaan uitvinden. Door van elkaar en eerdere praktijkervaringen te leren kan verspilling van tijd en budget voorkomen worden; wat zeker in deze tijd van bezuinigingen zeer relevant is voor gemeenten. Bovendien vindt hierdoor een versnelling van energiebesparing en daardoor de terugdringing van CO2-uitstoot plaats. Dit zijn doelstellingen van de drie initiatiefnemers en het kabinet.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam