Actualiteiten

Actualiteiten Bouwend Nederland
   
Bouw factureert elektronisch via Digipoort

Deze week hebben Strukton Civiel en KWS Infra (onderdeel van VolkerWessels) hun eerste facturen elektronisch verzonden naar Rijkswaterstaat (RWS). De facturen zijn verzonden via het platform van Z factuur naar de Digipoort, het elektronische...
 

15/11/2011
 

Actualiteiten Veilig op de hoogte
   
Veiligheid wordt vooraan in de keten geregeld

Naar aanleiding van de veranderende regelgeving op het gebied van veilig werken op hoogte werd op 26 oktober 2011 in de Evenementenhal Gorinchem het congres Veilig op de Hoogte georganiseerd. Met o.a. een symposium ‘Veilig gebouwonderhoud’ en een...
 

14/11/2011
 

Actualiteiten HHD
   
Eigen CAO voor dakdekkers hellend dak

De belangenverenigingen van de sector hellende daken (pannenleggers, rietdekkers en leidekkers) hebben met de vakbond Landelijke Belangen Vereniging (LBV) een principeakkoord bereikt over een nieuwe eigen CAO, die onder andere voorziet in een...
 

14/11/2011
 

Actualiteiten Meer met Minder
   
Bespaarlokaal: webportaal energiebesparing voor gemeenten
Het webportaal Bespaarlokaal is live gegaan. Kern van deze site is een volledig pakket aan, door de drie initiatiefnemende organisaties ontwikkelde, tools, voorbeelden en ondersteuningsactiviteiten. Dit pakket hebben gemeenten nodig om een...
 
14/11/2011
 

Actualiteiten SZW
   
Donner: "Faalkosten nog altijd te hoog"

De faalkosten in de bouw zijn nog altijd te hoog, vindt minister Donner (wonen). "Ik ga ervan uit dat de sector de crisis goed gebruikt om tot een meer efficiënte aanpak te komen," zei de bewindsman tijdens een debat over zijn Woonvisie.

...
 

14/11/2011
 

NVPU-RTEmagicC_NVPU2.png
   
NVPU juicht verhoging Rc-waarde toe

Op 1 november jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om bij de herziening van het Bouwbesluit de isolatiewaarde van gebouwen met een verblijfsfunctie fors te verhogen. Als het aan onze...
 

11/11/2011
 

Actualiteiten BBN
   
Eerste exemplaar 'De essentiële bouwkundige controlepunten' gepresenteerd

Tijdens het BBN-congres ‘Door boerenverstand veel brandveiliger’ hebben Joric Witlox, voorzitter Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en Charles Meijer van  de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) het eerste...
 

10/11/2011
 

Actualiteiten zonnepanelen
   
"Particuliere subsidies niet meer nodig"

Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen voor Nederlandse consumenten kan in 2020 40 keer (4,000 Megawatt) hoger bedragen dan het huidige geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen (100 Megawatt). Dit volume kan bereikt worden zonder...
 

10/11/2011
 

Actualiteiten Bouwend Nederland
   
Sociale partners Bouwnijverheid nemen crisismaatregelen

Vanwege de crisis, die langer duurt dan verwacht, hebben sociale partners Bouwnijverheid twee aanvullende crisismaatregelen genomen. Werkgevers en werknemers in de bouw- en infrasector kunnen vanaf 10 november 2011 gebruik maken van de vorst-WW...
 

09/11/2011
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam